Kontakt

Z tichých i búrnych chvíľ

Martin Rázus (1888 – 1937) – básnik a spisovateľ, farár, politik. Literárna, cirkevná i morálna autorita svojej doby. Narodil sa 18. októbra 1888 v rodine roľníka a robotníka vo Vrbici pri Liptovskom Svätom Mikuláši. Bol najstarší z ôsmich súrodencov. Po skončení evanjelickej ľudovej školy študoval na nižšom gymnázium v Banskej Bystrici (1902 – 1903), lýceu v Kežmarku (1903 – 1907), teológii v Bratislave (1907 – 1911) a absolvoval študijný pobyt na univerzite v Edinburgu (1911 – 1912). Kaplánčil v Modre, ako farár pôsobil v Pribyline (1913 – 1921), Moravskom Lieskovom (1921 – 1930) a v Brezne (1930 – 1937). Jeho obsiahle dielo pozostáva z niekoľkých zbierok poézie, románov, náboženskej tvorby, publicistiky, ale aj dramatických prác. Dlhoročný člen a predseda Slovenskej národnej strany. Zomrel v Brezne 8. augusta 1937. Pochovaný je v Banskej Bystrici.

18. októbra tohto roku uplynulo 125 rokov od narodenia tejto významnej osobnosti slovenských dejín a literatúry. Výročie je sprevádzané mnohými podujatiami v Liptovskom Mikuláši i v ďalších v miestach, kde pôsobil a zanechal trvalú stopu.

Múzeum Janka Kráľa venuje tomuto výročiu výstavu, ktorá je prierezom zložitým životom Martina Rázusa. Bol svedkom a účastníkom mnohých závažných udalostí búrlivých rokov prvej tretiny 20. storočia. Povolaním a poslaním evanjelický farár, srdcom básnik a spisovateľ, zanechal nám svoje svedectvo zo spomínaných prevratných chvíľ i z každodenného života vo svojom rozsiahlom diele. Sú to práce výsostne autobiografické, zároveň v každej originálnym spôsobom demonštruje svoje postoje a ideály. Preto aj výstava namiesto sprostredkovaného prerozprávania spisovateľovho života dáva priestor priamo Rázusovi, prostredníctvom citácií z jeho kníh a publicistiky. Rázusove slová sú ilustrované fotografiami prevažne z archívu Múzea Janka Kráľa – dokresľujú Martina Rázusa v premenách času, a podobne i ľudí okolo neho, ktorí ovplynili jeho cestu či boli jej neoddeliteľnou súčasťou.

Naším dedičstvom po Martinovi Rázusovi je jeho dielo zhmnotnené v desiatkach kníh. Tie najvzácnejšie – prvé vydania, môžu návštevníci výstavy vidieť v origináloch, rovnako ako výber z jeho rukopisov a korešpondencie, ktoré uchováva Múzeum Janka Kráľa. Niekoľko  osobných predmetov z pozostalosti Martina Rázusa či z jeho rodného domu akoby chcelo zmazať 125-ročný odstup a priblížiť ho k našej dobe. Veď mnohé z toho, čo napísal, akoby písal len včera:

Kto však vyšiel z chalupy (…) učil sa, videl svet a nestratil srdce – ten vie! (…) Jemu národ nezačína sa od ministrov a  županov, ako ani cirkev nie od biskupských rezidencií – ale od slovenských chalúp, kde je počiatok všetkého. Nevie pochopiť demokraciu tejto republiky, čo vie spokojne deliť od miliónových súm počnúc nadol svojím hodnostárom, vymýšľa všelijaké reformy – ale nestačí zájsť k tým, od nich mala svoju ochrannú prácu započať. (…) A tie chalupy hľadia na dolinu – na autiaky, fŕľajúce po hradskej – hore-dolu. Kvet sa im osýpa pod krovami, biely kvet – v oknách kvitnú muškáty, ale v dušiach rastie nedôvera a zášť. (Martin Rázus: Jar na doline)

Pozývame vás do výstavnej siene múzea na Námestí osloboditeľov. Výstava potrvá od 17. 10. 2013 do 26. januára 2014.

Ľubica Rybárska

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.