Kontakt

Výtvarná súťaž Nakresli pamätník

Mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa a Centrum voľného času L. Mikuláš vyhlasujú výtvarnú súťaž na tému Nakresli pamätník pri príležitosti osláv Dňa víťazstva a 50. výročia slávnostného odhalenia vojenského pamätníka Háj – Nicovô.  Žiaci niektorou z uvedených techník (podrobnejšie informácie v propozíciách súťaže) zobrazia pamätník Háj – Nicovô, alebo pamätník vojakom Červenej armády na Námestí osloboditeľov, prípadne vytvoria návrh nového pamätníka ako dominanty mesta. Označené práce (meno a priezvisko žiaka, názov školy a ročník na zadnej strane) je potrebné doručiť do Múzea Janka Kráľa najneskôr 6.5. 2011 do 15.00 hod. Súťaže sa môžu zúčastniť aj žiaci navštevujúci výtvarný odbor ZUŠ, pokiaľ ich práce budú zhotovené mimo vyučovania.
Vyhodnotenie a odovzdanie cien víťazom prebehne 16. 5. 2011 v Múzeu Janka Kráľa. Autori najlepších prác v získajú zaujímavé vecné ceny. Ich práce budú vystavené v expozícii Múzea Janka Kráľa a uverejnené na internetovej stránke múzea (www.mjk.sk), záznam z odovzdávania cien bude uverejnený vo vysielaní TV Liptov.
Súčasťou podujatia bude kreslenie žiakov farebnými kriedami na chodník v blízkosti múzea (prípadne na výkres, podľa výberu), ktoré sa uskutoční 6. 5. 2011 od 9.00 hod do 15.00 hod. Na podujatie je potrebné  objednať sa vopred a nahlásiť počet žiakov v termíne do 4. 5. 2011. Materiál (farebné kriedy, výkresy, ...) zabezpečuje Múzeum Janka Kráľa a Centrum voľného času. V prípade záujmu o kreslenie na výkres, je potrebné priniesť pevnú podložku. Vyhotovené práce v kresbe na asfalt nebudú predmetom hodnotenia.
V prípade nepriaznivého počasia sa kreslenie na asfalt neuskutoční.

Propozície súťaže - stiahnuť PDF

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.