Kontakt

Výstavy na zapožičanie

Z tichých i búrnych chvíľ

06.03.2014

Výstava je prierezom zložitým životom spisovateľa, politika a ev. a. v. farára Martina Rázusa (1888 - 1937). Rázus bol svedkom a účastníkom mnohých závažných udalostí búrlivých rokov prvej tretiny 20. storočia.

Čítať viac

August 1968 v Liptovskom Mikuláši

07.03.2014

Pražská jar – takto symbolicky pomenovali západní novinári odvážny pokus o politickú, spoločenskú i ekonomickú reformu v komunistickom Československu. Počiatky demokratizačného procesu sú spojené s menom Alexandra Dubčeka, ktorý začiatkom januára 1968 vystriedal v najvyššej straníckej funkcii nepopulárneho Antonína Novotného. Neubehlo ani osem mesiacov a víziu socializmu s ľudskou tvárou pochoval vpád armád piatich „spriatelených“ krajín do Československa.

Čítať viac

Pavol Strauss - človek pre nikoho, človek pre všetkých

14.04.2014

Výstava obrazom i slovom dokumentuje zložité životné osudy i literárnu tvorbu MUDr. Pavla Straussa (1912 – 1994), lekára, básnika, spisovateľa, prekladateľa, klaviristu, ale predovšetkým kritického mysliteľa, ktorý patrí k originálnym osobnostiam slovenskej literatúry a kresťanskej kultúry.

Čítať viac

V salóne pani Marienky Lackovej-Bujnovej

14.04.2014

Výstava o garbiarskej dynastii Lackovcov - významnej liptovskomikulášskej garbiarskej rodine, ktorá stála pri zrode a budovaní tunajšieho kožiarskeho priemyslu. Jej príbeh začína v prvej polovici 19. storočia v malej remeselníckej dielni vo Vrbici...

Čítať viac

Ján Pálka - továrnik socializátor

07.03.2014

Dejiny kožiarskeho priemyslu previazané s rodinnou históriou majiteľov garbiarskych fabrík na území dnešného mesta Liptovský Mikuláš sú jednou z profilových tém, ktoré Múzeum Janka Kráľa dokumentuje svojou zbierkotvornou a výskumnou činnosťou. Na jej výslednici už vzniklo niekoľko výstav. Jednou z nich je i výstava Ján Pálka – továrnik socializátor, venovaná taktiež osobnosti, ktorá vzišla z garbiarsko-podnikateľského prostredia, formovala sa v ňom a napokon ho aj výrazným spôsobom spoluvytvárala.

Čítať viac

Miloš Janoška: Po stopách pamäti

07.03.2014

Miloš Janoška – neodmysliteľná postava nielen mikulášskeho verejného života v prvej polovici 20. storočia. Vzdelaním učiteľ, záujmami a presvedčením milovník Slovenska, slovenskej prírody a ľudí, aktívny športovec a turista, neúnavný propagátor krás Slovenska, organizátor, vydavateľ, publicista...

Čítať viac

Aurel Stodola - otec parných turbín

14.04.2014

Výstava oboznamuje so životom a dielom prof. Dr. h. c. Ing. Aurela Stodolu (1859 – 1942), rodáka z Liptovského Mikuláša, ktorý je tu od roku 1989 aj pochovaný. Už za života bol autoritou ako „otec parných turbín“ i zakladateľ moderného strojárstva.

Čítať viac

Peter Hubka - garbiar, továrnik, mecén

14.04.2014

Výstava je venovaná výraznej, no takmer zabudnutej osobnosti mikulášskeho hospodárskeho života z konca 19. a prvej tretiny 20. storočia. Peter Hubka (1847 - 1931) patril k niekoľkým mladým mikulášskym garbiarskym majstrom, ktorí pochopili a využili možnosti, ktoré im doba a prírodné podmienky Liptova ponúkali.

Čítať viac

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.