Kontakt

Vladimír Nahálka: Fragmenty - recyklácie

V piatok 19. apríla 2013 o 16.00 sme vo výstavnej sieni otvorili výstavu rodáka z Demänovej, akademického sochára Vladimíra Nahálku pod názvom Fragmenty - recyklácie.

Vladimír Nahálka sa narodil 10. júna 1943 v Demänovej (Liptovský Mikuláš). Vyštudoval v rokoch 1957-1961 rezbárstvo na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave u profesorov Ľ. Korkoša a A. Drexlera. V rokoch 1961-1967 ďalej pokračoval v štúdiu na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe u profesorov a národných umelcov J. Malejovského a Z. Kovářa. Po skončení vysokoškolských štúdií pôsobil v Martine, neskôr ako pedagóg v Kremnici a od roku 1977 trvalo žije a pôsobí v Bardejove. Pôsobí na Základnej umeleckej škole ako výtvarný pedagóg. Venuje sa voľnej sochárskej tvorbe a kresbe, výtvarným realizáciám v interiéri a exteriéri, v minulosti i designu a medaile. Pravidelne sa zúčastňuje individuálnych a kolektívnych výstav. Je členom SVÚ - spoločnosti voľných výtvarných umelcov v Bratislave.

Fragmenty tvorby sú u Vladimíra Nahálku chápané v dvoch významových rovinách. Ako „fragmenty“ z celkovej tvorby autora približne za posledných 10 rokov, ale aj ako „fragmenty“ z iných artefaktov, spojením a recykláciou ktorých vznikli nové diela.

Točivý priestorový objekt „1914 – 2014?“ vytvorený z fragmentov svojím pohybom dokáže opísať kruh, predznamenávajúci akoby plynutie času. Symbol uzatvoreného či otvoreného kruhu vytvára aj samotná inštalácia. Nastoľuje otázku vývoja človeka ku kladnému alebo zápornému smerovaniu. Plošné maliarske a kresebné práce inštalované na zemi odpovedajú konkrétnejšie, nízke reliéfy zavesené v priestore sú viac náznakové. Pohyb predvádzaných odevných modelov, ale aj samotných návštevníkov (percipientov) okolo točivého objektu je určitou kladnou odpoveďou na históriu a vývoj človeka a spoločnosti.

Dominujú cykly reliéfov „Pečať vnútornej väzby I.,II.,III.“, „Fragmenty I.,II.,III.“ a obojstranné farebné nízke reliéfy zavesené v priestore. Myšlienkovo nadväzujú na vystavené diela spred desiatich rokov jednoduchými figurálnymi kompozíciami so svojimi vnútornými vzťahmi, jednak v plastikách, ale aj v  plošných farebných maliarskych a kresebných prácach, ktoré celú expozíciu dopĺňajú. Vnímateľa majú vtiahnuť do problému vzťahu plastického a plošného výtvarného diela a nechať ho voľne asociačne pôsobiť.

Výstavu Fragmenty - recyklácie si môžete prezrieť do 13. júna 2013.

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.