Kontakt

Vedecká hračka

Od 7. septembra do 23. októbra 2011 sa návštevníci Múzea Janka Kráľa mohli do sýtosti zahrať na interaktívnej výstave HodnotyVedecká hračka. Vo výstavnej sieni múzea im bolo k dispozícii temer 110 hračiek a hlavolamov z 22 štátov a 7 pôvodných fyzikálnych experimentov na odhad fyzikálnych hodnôt. Lákadlom výstavy boli najmä exponáty zo zahraničia a z medzinárodnej súťaže Vedecká hračka – Scientific Toy (napr. guľôčkový časomerač, Eulerov disk s hologramom, Galileov teplomer, kaleidoskopy, zvuk zvierat v kockách či magnetickí cvičenci). Malých i veľkých určite zaujal aj zatemnený priestor, v ktorom mohli vidieť plazmatickú špirálu, lampu meniacu farby pohybom či luminiscenčnú fóliu na stopy tieňohry. Súčasťou výstavy boli aj citáty a reprodukcie umeleckých diel reflektujúce všeľudské hodnoty, ktoré možno v človeku formovať od útleho detstva aj prostredníctvom hračiek a hier.  

Výstavu HodnotyVedecká hračka pripravilo banskobystrické občianske združenie Vedecká hračka. Od decembra 1998 sa na nej zahralo a poučilo vyše 320 000, najmä mladých návštevníkov v 201 inštitúciách v 138 mestách a obciach Slovenska. Túto jeseň ponúkame túto možnosť aj liptovskomikulášskej verejnosti.  

Námet a scenár výstavy pripravila predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka Ing. Beata Puobišová, ktorej dobrovoľné aktivity v rozvoji vedecko-technickej tvorivosti detí a mládeže ocenila Slovenská humanitná rada (Dar roka 2005), Dobrovoľnícke centrum a mesto Banská Bystrica (Srdce na dlani 2007 spolu s PaedDr. Evou Balážovou, PhD.) a Rada mládeže Slovenska (Most 2009). Námet výstavy sa odvíja od publikácie Stanislava Kučeru: Návraty k pravidlům hry (Banská Bystrica: Vedecká hračka, 2008). Dizajn navrhla kurátorka výstavy, PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Autorkou loga, ktoré spojením prvých písmen HVH zvýrazňuje úzke spojenie hračiek s ľudskými hodnotami, je Ing. Klára Kováčiková z Bratislavy.

Výstava bola určená žiakom a pedagógom základných a stredných škôl či rodinám s deťmi staršími ako 3 roky. Jej cieľom bolo prispieť ku kultúre hrania u nás a popularizovať hračky ako prostriedky školského a mimoškolského vzdelávania a výchovy.

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.