Kontakt

Svadobné šaty zemianky

Zbierkový fond Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši zahŕňa i pomerne bohatú zbierku historického textilu, ktorá dokumentuje najmä meštiansku a ľudovú módu prvej polovice 20. storočia.V tomto kontexte dámske zemianske svadobné šaty z poslednej tretiny 19. storočia veľmi ojedinelým zbierkovým predmetom a jednou z našich najvzácnejších zbierok.

V súvislosti s prácou na projekte (k výzve MK SR) na ich zreštaurovanie, sme šaty opäť po rokoch z vybrali z depozitu. Vzhľadom na ich „zdravotný“ stav nevystaviteľné, a zatiaľ je ich virtuálna prezentácia jedinou možnosťou, ako ich predstaviť verejnosti.

Šaty Múzeum Janka Kráľa získalo v roku 1982 kúpou od pani A. Bujnovej z Bratislavy, ktorá je pravdepodobne jedným z potomkov, či príbuzných zemianskeho rodu Kiszelyovcov (Kyseľovcov, Kiszeľovcov) z Beňadikovej v okrese Liptovský Mikuláš. Príslušníci tohto rodu zastávali v priebehu 18.  až 20. storočia rôzne významné funkcie v štátnej správe, Arpád II. Kiszely (1867 – 1956) bol aj hlavným liptovským županom.

Podľa múzejnej dokumentácie šaty datované do roku 1871. Ich hodnotu spolu  s presným datovaním a priradením k pôvodnému majiteľovi, zvyšuje i skutočnosť, že sa zachovali kompletné, v múzeu uchovávame ich všetky štyri časti: kabátik, veľkú riasenú sukňu, vrchnú sukňu i spodnú sukňu. Odev reprezentuje krátke obdobie turnýrovej módy z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov devätnásteho storočia. K úplnej kompletnosti chýba len turnýrašpeciálna podložka, ktorá zväčšovala objem zadnej, nariasenej časti sukne.

Šaty sú zhotovené kombinovaním ručného a strojového šitia z modrého hodvábu. Vrchnú časť šiat tvorí priliehavý kabátik so zvonovito rozšírenými rukávmi a výraznými zadnými šosmi. Tieto časti sú bohato zdobené čipkovými lemami. Vnútorné časti kabátika sú vystužené bielym plátnom. Spodnú časť šiat tvoria tri sukne. Biela bavlnená spodnica je bohato riasená, v spodnej časti zdobená volánmi (ručne vyšívaný batist). Veľká vrchná hodvábna sukňa je bohato riasená, podšitá organtínom, v páse vystužená keprovým plátnom. Malá vrchná hodvábna sukňa je v prednej časti kratšia, vzadu dlhá, s náznakom vlečky, bohato zdobená čipkovými lemami, podšitá organtínom. Lemy z jemnej bielej čipky na kabátiku a malej vrchnej sukni sú prišité ručne, cez pás hodvábnej tkaniny.

Šaty sú značne poškodené a znečistené, vyžadujú špeciálne očistenie a zreštaurovanie. Najviac poškodené a znečistené sú vrchné časti šiat – kabátik a malá vrchná sukňa. Okrem značného znečistenia tkaniny je kabátik poškodený najmä na exponovaných miestach okolo zapínania, mechanicky narušené sú jeho čipkové lemy, z ktorých časť chýba úplne. Lemy sú najpoškodenejšou časťou aj v prípade malej vrchnej sukne. Veľká vrchná sukňa a spodnica vyžadujú len menšie reštaurátorské zásahy a špeciálne čistenie.

Zreštaurovanie a adekvátne uloženie šiat v múzejnom depozite, zhotovenie špeciálnych výstavných pomôcok (figurína, turnýra) by vzácnu múzejnú zbierku zhodnotilo, zamedzilo jej ďalšiemu poškodzovaniu a umožnilo jej výstavnú prezentáciu. V prípade úspešného projektu sa môžu šaty spolu s dokumentáciou o reštaurovaní stať východiskovým predmetom výstavy o liptovských zemianskych rodoch, prípadne o rode Kiszelyovcov. Určite však nezabudneme ukázať ich zreštaurované na našej webovej stránke :-).
    
  -ľr-

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.