Kontakt

Štúrovci - výtvarná súťaž

Múzeum Janka Kráľa je tvorcom a prevádzkovateľom unikátnej expozície Tatrín a Žiadosti slovenského národa, ktorá má svoje sídlo v priestoroch starej evanjelickej fary v Liptovskom Mikuláši. V čase Hodžovho pôsobenia v Mikuláši bola miestom štúrovských stretnutí. Ich obsah a atmosféru už viac ako dve desaťročia približujeme žiakom a študentom. Jednou z foriem pripomienky štúrovskej generácie a jej vedúcej osobnosti je aj výtvarná súťaž, ktorú vyhlasujeme v celoslovenskom Roku Ľudovíta Štúra.

Pravidlá súťaže:

  1. Žiaci ľubovoľnou plošnou výtvarnou technikou zobrazia Ľudovíta Štúra alebo jeho najbližších spolupracovníkov (Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban, Janko Francisci, Janko Kráľ...). Maximálny stanovený formát výtvarnej práce je formát A3.
  2. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl a základných umeleckých škôl v Liptovskom Mikuláši.
  3. Súťažné kategórie: 1. kategória: I. stupeň ZŠ; 2. kategória: II. stupeň ZŠ; 3. kategória: špeciálne základné školy; 4. kategória: základné umelecké školy.
  4. Trvanie súťaže: od 1. apríla 2015 do 13. októbra 2015.
  5. Spôsob označenia výtvarných prác: Na zadnú stranu práce uviesť meno žiaka, jeho vek, ročník a názov školy.
  6. Jeden autor sa môže do súťaže zapojiť jednou súťažnou prácou.
  7. Spôsob a miesto doručenia výtvarných prác: Označené výtvarné práce zašlite alebo doručte osobne na adresu: Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš
  8. Vyhodnotenie súťaže: Odborná porota v každej súťažnej kategórii vyberie tri najlepšie práce a určí ich poradie. Víťazi súťaže budú vyhlásení a ocenení zaujímavými cenami 28. októbra 2015 (v deň 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra) na otvorení výstavy žiackych prác v expozícii Tatrín a Žiadosti Slovenského národa. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov budú vystavené najlepšie súťažné práce.
  9. Výstava žiackych prác potrvá do 15. decembra 2015. Po tomto termíne si práce možno osobne vyzdvihnúť v sídle Múzea Janka Kráľa.

Kontaktná osoba:

 Mgr. Katarína Verešová

Tel.: 044 55 22 546 alebo 044 55 22 554

E-mail: veresova@mjk.lm.sk

PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ŠTÚROVCI (PDF)

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.