Kontakt

Spojeneckí výsadkári v roku 1944

Vznik britských a amerických vzdušno-výsadkových jednotiek počas druhej svetovej vojny bol inšpirovaný počiatočnými úspechmi nemeckých Fallschirmjaegerov (padákových strelcov) počas tzv. bleskovej vojny na Západe na jar 1940. Títo elitní vojaci Luftwaffe na padákoch a klzákoch obsadzovali belgické a holandské letiská, mosty a pevnosti tesne pred tankovými divíziami postupujúceho Wehrmachtu a umožnili tak nečakane rýchlu porážku armád Holandska, Belgicka, Francúzska a Veľkej Británie. Spojeneckou odpoveďou bol vznik britskej 1. výsadkovej divízie v roku 1941 a americkej 101. výsadkovej divízie v roku 1942, nasledovanými ďalšími jednotkami.

Na rozdiel od nemeckých výsadkárov, ktorí po víťaznom, ale krvavo zaplatenom dobytí ostrova Kréta v máji 1941 už nikdy neboli nasadení do bojov zo vzduchu, novovytvorené anglo-americké výsadkové divízie sa pripravovali na vzdušný transport a boj v tyle nepriateľa. Od počiatočných výsadkov diverzného typu na francúzske pobrežie (1942) cez vysadenie jednotiek vo veľkosti brigád na Sicílii (1943) viedla cesta až k rozhodujúcej operácii na Západe v roku 1944 – vylodeniu v Normandii. V noci z 5. na 6. júna 1944, niekoľko hodín pred námorným výsadkom na inváznych plážach, vojaci dvoch amerických a jednej britskej výsadkovej divízie otvorili svojim zoskokom front v západnej Európe. Parašutisti so začiernenými tvárami zaútočili na nemecké delostrelecké batérie, strategické mosty cez rieky a východy z inváznych pláží a v ďalších dňoch sa zúčastnili spolu s pozemnými armádami nemilosrdných bojov s nemeckými jednotkami Wehrmachtu, Luftwaffe a Waffen SS v normandskom vidieku. Napriek značným stratám sa ukázalo masové nasadenie výsadkárov úspechom a rozhodujúcim spôsobom prispelo ku zdaru operácie Overlord.

Po dvojmesačných bojoch v Normandii, vedúcich k obkľúčeniu a zničeniu nemeckých armád v blízkosti mesta Falaise sa západná fronta temer zrútila. Americké jednotky rýchlym postupom oslobodili Paríž a Briti na severozápade dosiahli holandské hranice. Eufória v spojeneckom velení zo zdanlivého nemeckého kolapsu viedla ku plánu smelej operácie, ktorej cieľom mala byť porážka nacistického Nemecka ešte do konca roku 1944. Zreorganizované a doplnené výsadkové divízie dostali za úlohu obsadiť kľúčové mosty cez tri holandské rieky a pozemná armáda – britský XXX. zbor – mala vytvoreným koridorom preraziť smerom na sever cez Holandsko, stočiť sa na západ až do priemyselného srdca Nemecka a postupom ďalej smerom na Berlín zopakovať v obrátenom garde nemecký Blitzkrieg z roku 1940. Operácia pod velením britského maršala B. Montgomeryho dostala krycí názov Market-Garden.

V nedeľu 17. septembra 1944 sa v Holandsku, desiatky kilometrov za nemeckými líniami, zniesli pod kupolami padákov a v klzákoch tisíce britských a amerických výsadkárov. Mohutný vzdušný výsadok bol pre Nemcov prekvapením a Spojenci boli spočiatku úspešní; americkí parašutisti obsadili mestá Eindhoven a Nijmegen a zabezpečili mosty cez rieky Maas a Waal, zakiaľ čo najďalej vysadení britskí „Red devils“ z 1. výsadkovej divízie sa prebojovali z doskokových plôch cez mesto Arnhem a zaujali severný koniec strategického mosta cez Dolný Rýn. Súčasne sa pohol vpred britský XXX. zbor, pozostávajúci z troch divízií a obrnenej brigády.

Situácia sa však čoskoro skomplikovala: pešie a obrnené divízie zboru len pomaly postupovali takticky nevhodným terénom pozdĺž jedinej cesty smerom na sever, americkí výsadkári boli pútaní ťažkými bojmi o udržanie dobytého koridoru naprieč Holandskom a britskí výsadkári sa ocitli v izolovanej pasci na severnom brehu Dolného Rýnu. Napriek predpokladom o slabom nemeckom odpore čelili ľahko vyzbrojení britskí parašutisti tankom a samohybným delám nemeckej tankovej divízie SS. V týždeň trvajúcich krutých bojoch bola britská 1. výsadková divízia napriek urputnému odporu zničená. Územný zisk spojencov v operácii Market-Garden sa nijakým spôsobom nevyrovnal stratám a front sa ako celok pohol smerom do Nemecka až v marci 1945.

Operácia Market-Garden ako jediná výsadková operácia na Západe skončila neúspechom. Príčinou bola kombinácia podcenenia spravodajských informácií, vlastnej logistiky a nemeckej schopnosti improvizácie a húževnatosti v obrane. Hlavným dôvodom však bol prehnaný optimizmus spojeneckých veliteľov, čo sa týka schopnosti Nemecka naďalej vzdorovať aj po porážkach v lete 1944 na Východe aj Západe. Zúfalý a hrdinský odpor britských parašutistov 1. výsadkovej divízie v Arnheme proti nemeckej presile je dodnes vzorom a inšpiráciou pre britský The Parachute Regiment, ale zároveň zostáva aj hrozivým mementom pre veliteľov a plánovačov.

K tohtoročnému 70. výročiu spojeneckých vzdušno-výsadkových operácií v Normandii a v Holandsku pripravilo Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši prednášku pre odbornú aj širokú verejnosť. Prednáška obsiahne vznik britských a amerických výsadkových jednotiek počas druhej svetovej vojny, ich výcvik, výstroj a výzbroj. V druhej časti sa prednáška sústredí na dve najväčšie anglo-americké vzdušno-výsadkové operácie v roku 1944 – súčasti operácie Overlord a operácie Market-Garden. Diváci uvidia bohatú fotodokumentáciu a historické filmové záznamy priamo z boja. Na prezretie bude k dispozícii uniforma, výstroj a výzbroj britského parašutistu z roku 1944. Prednáška s názvom „Spojeneckí výsadkári v roku 1944“ sa bude konať dňa 29. októbra 2014 v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši o 16.00 h.

-kv-

Kultúrno-vzdelávacie podujatia Beseda s Alenou Stašíkovou Galvánkovou Známková tvorba venovaná udalostiam a osobnostiam mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov 130. výročie narodenia Martina Rázusa Tanec strún Pocta Zolovi Palugyayovi Veselé letné čítanie Retrotančiareň 2018 Mosty- gesharim Holokaust poraimos Srdce na dlani Al kanfej hašalom Rázusovie Vrbica Jonathans dive Noc v múzeu 2018 Veľká vojna Májové oslavy 2017 Noc múzeí a galérií 2017 Jozef Miloslav Hurban Festival múzeí Slovenska 2017 Biblia na známkach Posledná noc Jánošíkova Hakol bamachol - zevulun Retroparty Marína Hodžová Život pod osmanskou hrozbou Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Literárny pozdrav z Turca a Považia Stretnutie s osobnosťami mesta Recepty z krásnej literatúry Čas v nás Oslavy 100. výročia mikulášskych prvých májov Klavír pod arkádami Júlové koncerty v synagóge Augustové koncerty v synagóge Vernisáž výstavy Štefana Packu Cithara sanctorum - 380 rokov od jej prvého vydania Spomínanie na Soňu Kovačevičovú Uvedenie knihy Významní slovenskí právnici Hodža hovorí, počúvajme Vtáčí stromček 2016 Metamorfózy mikulášskeho námestia Nechaj sa zlapať! Pongrácovci - zemiansky rod z Liptovskej Ondrašovej a Svätého Mikuláša Z Hlbokého do Mikuláša Rázusovie Vrbica 2017 Retrotančiareň so Slovak Tango Piesne kráľa Dávida Holokaust poraimos MOSTY GESHARIM 2017 Zločin a trest Stretnutie u Rázusovcov vo Vrbici Móric August Beňovský December v Rázusovie dome Moje literárne poklady Sprievodca po cintorínoch Liptova Prezentácia bibliografie básnika Jozefa Daníka 170. výročie vyhlásenia Liptovských žiadostí Literárne ozveny Stretnutie s osobnosťami mesta Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Eduard Penkala Albert Škarvan Areál piety na Háji - 55 rokov od otvorenia V Rázusovie uličke 2016 Noc v múzeu 2016 Slečinka Uličných Dejiny sirotincov v Liptove Retotančiareň 2016 Náš pán učiteľ To je vojna! K pôvodu liptovských Kernovcov Alojz Lutonský Vtáčí stromček 2015 Október s Ľudovítom Štúrom Harminc a Mikuláš Rok Ľudovíta Štúra - ponuka prednášok Augustové koncerty v synagóge Tvorivé dielne s Esther Shilo V synagóge vystúpi folklórny súbor z Izraela Pocta obetiam V Rázusovie uličke 2015 Ponuka prednášok v synagóge Kvarteto AndreaS: Zrkadlo bolesti Noc v múzeu u Rázusovcov Jar Adely Ostrolúckej Oslavy 70. výročia konca 2. svetovej vojny 62 dní bojov o Liptovský Mikuláš 70. výročie oslobodenia mesta Mikulášski seniori sa dozvedeli viac o Jánošíkovi O horskej záchrane v ZS DDS Tvorivo vo svete hračiek Hrnčiarstvo hrou Spomienka na Júliusa Lenka Liptovský Mikuláš vo Veľkej vojne Uvedenie knihy profesora Uličného Liptovská kaviareň 2014 Spojeneckí výsadkári v roku 1944 Októbrové soirée s Dušanom Pálkom Návraty: Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Augustové koncerty v synagóge Prezentácia SNP v strednom a hornom Liptove Oslavy 70. výročia SNP Retrotančiareň 2014 Letné kino 2014 Derniéra Nicolausfilm 35-31 Rázusovie Vrbica 2014 Noc v múzeu 2014 V Rázusovie uličke 2014 Stopy Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Janko Kráľ - život a dielo v obrazoch Filmová hodinka s Nicolausfilmom Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Jánošík v regionálnej výchove Československí vojaci v boji o Liptovský Mikuláš Janko Alexy Oživená história Liptovská kaviareň 2013 Zbojníctvo na Slovensku Stretnutia s MR Apokalypsa v Karpatoch August 1968 v Liptovskom Mikuláši Otvorenie zrekonštruovanej Mikulášskej mučiarne a uvedenie publikácie Jánošík - od skutočnosti k legende Letný filmový klub Juniáles 2013 Noc v múzeu s Jánošíkom Otĺkaj sa píšťalôčka Oslavy dňa víťazstva nad fašizmom Retroklub: Výlety, výlety... Derniéra výstavy Martin Martinček Čs. vojaci v západnom odboji počas II.sv. vojny Oslavy 68. výročia oslobodenia mesta Ivan Stodola - lekár, spisovateľ, humanista z LM Oživená história - II. ročník výstavy Vernisáž výstavy Martin Martinček Vtáčí stromček 2012 Z počiatkov mikulášskeho lyžovania Inaugurácia známky Pavla Socháňa Drotári v Rázusovie dome Liptovská kaviareň 2012 Vernisáž výstavy Pavol Strauss Cenoty - záhadné jaskyne Mayov Mosty Gesharim 2012 Retroklub: Športové všeličo Celebrity s.r.o. Ľadová história - tvorivé dielne Rozprávka o hlúpej žene Koncert v synagóge Vernisáž výstavy Slávne vily Slovenska Ako sa Mikuláš stoličným mestom stal Vernisáž výstavy Ľadová história Holokaust... a čo bolo potom? Zbohom storočie Bitka pri Vavrišove Rázusovie Vrbica Pietne stretnutie Noc v múzeu 2012 1.ČSAZ a oslobodenie L. Mikuláša Najkrajšie české a slovenské detské knihy Oslavy 67. výročia víťazstva nad fašizmom Týždeň Janka Kráľa Vivat G. Tranoscius Retroklub Železnô Derniéra Z potuliek po svete Oživená história Derniéra výstavy V salóne Osobnosti LM na známkach Od Lucie do Vianoc Núdzové pristátie lietadla Podujatia pre základné školy Osobnosti mesta na známkach Mosty Gesharim 2011 Derniéra výstavy Bonbóniky Ladislav Hanus Ježko a líška Najstaršie dejiny L. Mikuláša Taký bol Lipt. sv. Mikuláš Rázusovie Vrbica Hračky od starkých Deň v múzeu Noc v múzeu 2011 Spomienka na Janka Kráľa Tajomstvá Veľkej noci Rozprávanie o knihách Liptova Rázusovie vtáčatá Ženy v dejinách mesta II. Stretnutie s Johnom Palkom Ženy v dejinách mesta Výlety s Milošom Janoškom Sprievodca po Vrbickom Cintoríne
 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.