Kontakt

Speleofotografia 2012

16. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky fotografie s jaskyniarskou tematikou sa koná každý druhý rok v Liptovskom Mikuláši. Organizátormi podujatia sú: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa, Správa slovenských jaskýň a Slovenská speleologická spoločnosť.

Objavovanie krásy jaskynného sveta, laické i vedecké skúmanie podzemných priestorov, ale aj dokumentovanie jaskýň je dobrovoľnou činnosťou jaskyniarov nielen na Slovensku, ale na celom svete. Dotyky človeka s krasovým podzemím dokáže zachytiť a tajomstvá jaskyne priblížiť fotografia. Jaskynná fotografia je celosvetovo uznávaná ako jedno z najťažších odvetví fotografovania. Práca speleológa ako fotografa je veľmi náročná činnosť, ktorá v podzemí predstavuje prácu so svetlom, pri ktorom je dôležité vedieť naplno využiť jeho potenciál. Podzemná nádhera zvečnená objektívom je zvyčajne ťažko prístupná, avšak aj napriek takémuto nedostupnému prostrediu je fotograf v jaskyni pánom svetla a sám si určuje, kde svetlo dopadne. Jeho fotografia je častokrát jediný dokument, ktorý približuje tajuplný a kúzelný svet neprístupný pre väčšinu potenciálnych záujemcov.

Speleofotografia prezentuje širokej verejnosti fotografie zo slovenských i zahraničných jaskýň. V predchádzajúcich ročníkoch súťažnej prehliadky sa prezentovali predovšetkým slovenskí autori. V súčasnom, už 16. ročníku, ukázalo svoje kvality viac zahraničných autorov, ktorí siahli do svojich archívov alebo uskutočnili akcie kvôli fotografovaniu a účasti na Speleofotografii 2012. Celkom 73 prác od 17 autorov zo Slovenska (8), Česka (2), Nemecka (1) a Indonézie (6) predstavujú zaujímavú kolekciu farebných fotografií. Zábery už tradične zachytávajú jaskyniarov pri prieskume nielen vo veľkolepých sieňach, ale i v stiesnených priestoroch – komínoch či úžinách. Nádherné pohľady na sintrovú a ľadovú výzdobu, detaily s kvapkou vody, obrovské náteky i krištáľovo čisté jazierka približujú tajuplný svet nepoznaných zákutí. Priam hmatateľne sú zobrazené rozmanité formy života v jaskyni - slepé, bezfarebné a skoro priehľadné kraby a pavúky.

Odborná porota v zložení: predseda Jaroslav Chomo a členovia Zdenko Blažek, Ľubica Nudzíková, Bohuslav Kortman, Peter Holúbek a Monika Orvošová posúdili fotografie a ocenili najlepšie:

Cena Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Günter Moosmann, Nemecko (Figure 1, Figure 2, Figure 3, Like a flower)

Cena riaditeľky múzea Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Bagus Yulianto, Indonézia (Transparency, Open Space)  

Cena Mesta Liptovský Mikuláš  

Ivan Kletečka, Česko (Za světlem, Dóm ticha, Okouzlení, Speleos Lotrando)

Cena Správy slovenských jaskýň

Vladimír Škuta, ml., Slovensko (Klenotnica 1, Klenotnica 2, Klenotnica 3, Klenotnica 4)

Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti

Ota Šimíček, Česko (Moravský kras – Harbešská plošina – závrt č. 3 – v nových objevech)

Cena Múzea Janka Kráľa

Marian Jagerčík, Slovensko (Kostolík)

Špeciálna cena                                  

Peter Vaněk, Slovensko (Smädný jaskyniar)

Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien, diplomov, certifikátov a katalógov sa uskutoční na slávnostnej vernisáži 19. 9. 2012 o 14,30 hod. v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Výstava potrvá do 11. 11. 2012.

Mgr. Mária Ošková, SMOPaJ

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.