Kontakt

SNP v strednom a hornom Liptove

Výstava vznikla pri 70. výročí Slovenského národného povstania v spolupráci renomovaného vojenského historika doc. PhDr. Oldřicha Vaněka, CSc. a pracovníkov Múzea Janka Kráľa.

Autorský text, ilustrovaný dobovými fotografiami, je rozčlenený na pätnástich paneloch. Približuje odbojové hnutie v strednom a hornom Liptove v rokoch 1939 až 1944, holokaust a deportácie v Liptove, plány povstania, aktivity povstaleckej 1. československej armády na Slovensku, sumarizuje začiatky partizánskeho hnutia, formovanie partizánskych jednotiek operujúcich v Liptove. Záver je venovaný podpore obyvateľov Liptova povstalcom po generálnej ofenzíve nemeckých síl, keď boje pokračovali v horách.

Osvedčený formát nástenných panelov sme doplnili trojrozmernými predmetmi z múzejných zbierok, ďalšími z Klubu vojenskej histórie Ostrô z Ružomberka a od pána Mateja Krevu z Liptovského Mikuláša.

Výstavu venujeme pamiatke všetkých ľudí, ktorým nebol ľahostajný osud národa a ktorí v neobyčajnej dobe vykonali neobyčajné činy. Potrvá do nedele 28. septembra 2014.

Iveta Blažeková

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.