Kontakt

Smalt z Hronca

V piatok 17. apríla 2015 sme otvorili výstavu Smalt z Hronca... alebo krásne i praktické. Vznikla v spolupráci s Horehronským múzeom v Brezne, ktoré od 70. rokov 20. storočia systematicky mapuje železiarsku históriu v obci Hronec a zbiera výrobky tamojšej smaltovne.  Rozsiahla zbierka obsahuje viac než 800 kusov smaltovaných predmetov a stále sa  dopĺňa. Múzeum uskutočnilo už niekoľko úspešných výstav s tematikou smaltu a je mu venovaná aj časť stálej národopisnej expozície. V roku 2008 vydalo katalóg Smaltovaný riad z Hronca, v ktorom sú predmety zo zbierok múzea komplexne zachytené po obrazovej i popisnej stránke.

Kurátorka výstavy Zuzana Michelčíková pripravila reprezentatívny výber smaltovaných predmetov ako zhmotneného prejavu estetického cítenia a zručnosti jeho výrobcov. Ponúka široký sortiment výrobkov používaných v domácnostiach od čajových či kávových súprav cez rôzne spomienkové a jubilejné predmety, náhrobné a nápisové tabuľky, interiérové a exteriérové doplnky až po kuchynské a hygienické pomôcky a detské hračky. Predmety sú usporiadané do jednotlivých tematických celkov tak, aby sa v rámci daného okruhu k sebe logicky hodili a vytvárali harmonický súvis. Súčasťou výstavy sú aj krátke texty charakterizujúce históriu smaltu, smaltovacích techník, ako aj stručnú históriu smaltovne v Hronci. Tá začala svoju výrobu v roku 1885 a v roku 1900 už prezentovala svoje výrobky na výstave v Paríži. V roku 1901 prebrala hronecký štátny závod súkromná firma Železiareň a smaltovňa Bartelmus, úč. spol. z Plzne. Hronec sa stal jej pobočným závodom. Továreň patrila v rámci Uhorska medzi stredne veľké smaltovne. V roku 1910 mala 517 zamestnancov. Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa v továrni opäť zmenili majitelia a v roku 1919 ju odkúpil československý štát. Smaltovňa teda fungovala striedavo pod súkromnou i štátnou správou až do roku 1943, keď celé zariadenie smaltovne odkúpila firma Scholz v Matejovciach. Tým výroba smaltu v Hronci zanikla.

Výstavu plnú farebných smaltovaných predmetov môžete vo výstavnej sieni Múzea Janka Kráľa vidieť do nedele 14. 6. 2015.

 -ib-

7. 4. 2015
 
 
 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.