Kontakt

Slávne vily Slovenska

Projekt Slávne vily Slovenska sa zrodil vďaka spolupráci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a umeleckej agentúry Foibos. Prácu na publikácii Slávne vily Slovenska a rovnomennej výstave dokončil autorský tím vedený prof. Ing. arch. Matúšom Dullom, DrSc. v septembri 2010. Výsledky jeho práce boli v knižnej i výstavnej podobe  predstavené verejnosti najskôr v bratislavskom Dome umenia a následne na troch miestach v Prahe (Písecká brána, Dom národnostných menšín, Fakulta architektúry KU). Potom výstava putovala opäť na Slovensko, do Balneologického múzea v Piešťanoch. Od 24. júna do 31. augusta 2012 si ju môžu prezrieť návštevníci liptovskomikulášskej synagógy.

Výstava Slávne vily Slovenska je reprezentatívnym prierezom vilovej architektúry na území Slovenska od 18. storočia až do súčasnosti, objavujú sa tu ale aj zvyšky rímskych víl na našom území pochádzajúce z 2. – 3. storočia.  Na 64 výstavných paneloch predstavuje slovom i obrazom rovnaký počet víl a rodinných sídiel, ktoré sú rozmanitým spôsobom známe, osobité, architektonicky zaujímavé. Stavby majú nielen svoju architektonickú formu, ale aj svoj príbeh. Nesú v sebe pečať okolností, za ktorých boli navrhnuté a postavené, odrážajú prostredie a dobu svojho vzniku. Sú hmotným dokladom architektonického myslenia, ukážkou životného štýlu, zrkadlia svojich tvorcov i obyvateľov. Preto výstava približuje aj príbehy jednotlivých stavieb, ich architektov, staviteľov i majiteľov, čo ju robí ešte pútavejšou.

Pre Mikulášanov je výstava o to zaujímavejšia, že medzi slávnymi vilami Slovenska sa ocitli aj dve domáce stavby. Prvou z nich je vila Emila Stodolu na Hodžovej ulici, známa aj ako „vežičková vila“, ktorá bola v roku 2010 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Je dielom významného slovenského architekta M. M. Harminca a k Mikulášu patrí už rovných 110 rokov. Druhou z nich je o niečo „mladšia“ Pálkova vila na Školskej ulici postavená podľa projektu známych českých architektov Adolfa Benša a Vladimíra Karfíka.  

-zun-

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.