Kontakt

SAMO HRIANKA Listovanie albumom života

Výstava z cyklu Postavy mikulášskych dejín tentoraz predstaví finančníka a poprednú osobnosť bankového sektora v medzivojnovom Československu – Sama Hrianku. 

Nižnohuštácky rodák Samuel Horislav Hrianka (1892 – 1955) začínal ako bankový úradník v mikulášskej pobočke Martinskej sporiteľne, neskôr pôsobil ako námestník riaditeľa a od roku 1926 ako riaditeľ mikulášskej filiálky Tatra banky. Od roku 1933 stál na čele Zväzu roľníckych vzájomných pokladníc v Bratislave a v roku 1935 bol vládou Československej republiky menovaný najskôr za námestníka riaditeľa, neskôr za riaditeľa Československého reeskontného a lombardného ústavu v Prahe.

Výstava sleduje nielen profesionálnu, ale i osobnú púť Sama Hrianku. Spoznáte ho ako úspešného bankára, ale aj ako manžela, otca, starého otca, ochotníckeho divadelníka či „notáriusa“ Literárnej cechy.

Jeho životný príbeh sa nám podarilo zrekonštruovať aj vďaka súboru fotoalbumov z rodiny Hriankovcov, fotoalbum sa tak stal lajtmotívom výstavy i jej vizuálneho stvárnenia. Deväť desiatok fotografií, z ktorých väčšina bude širokej verejnosti prístupná úplne prvý krát, dopĺňajú originálne dokumenty a predmety spojené s Hriankovým životom, ako napríklad jeho vojenské vyznamenania z prvej svetovej vojny či fotoaparát, ktorý Hrianka v roku 1934 zakúpil v mikulášskej predajni Audion a ktorého objektívom vznikli mnohé z prezentovaných fotografií. Nemenej unikátne sú aj filmové zábery z 2. polovice 20. rokov a začiatku 30. rokov 20. storočia, ktoré sa zachovali v rodine Hriankovej vnučky MUDr. Moniky Špankovej a v rámci výstavy ich návštevníci budú môcť sledovať na niekoľkých monitoroch.

V ďalších plánoch výstava približuje atmosféru medzivojnového Mikuláša i jeho premeny v súvislosti s výstavbou novej bankovej budovy v severozápadnej časti mikulášskeho námestia. Novostavba Tatra banky bola totiž v rokoch 1926 – 1933 nielen Hriankovým pracoviskom, ale aj domovom pre jeho rodinu. Milovníkov historickej architektúry zaujme možnosť nahliadnuť do stavebných plánov budovy z roku 1925, ale i do interiéru banky – prostredníctvom jedinej zachovanej fotografie. Secesné kancelárske zariadenie z mikulášskej filiálky Tatra banky však bude možné obdivovať i naživo – je súčasťou zbierok Múzea Janka Kráľa už od 60. rokov uplynulého storočia. 

Zalistovať si v albume Hriankovho života budete môcť od 15. októbra do 30. novembra 2014. Srdečne pozývame.

Zuzana Nemcová

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.