Kontakt

Rudolf Kmeť, fotograf organizátor

Múzeum Janka Kráľa pripravilo v spolupráci s rodinou Rudolfa Kmeťa a Domom Matice slovenskej výstavu Rudolf Kmeť, fotograf organizátor. Vernisáž výstavy sa uskutoční v Dome Matice slovenskej 18. marca 2015 o 16.00 hodine. Výstava potrvá do 22. apríla 2015.

RUDOLF KMEŤ (19. 7. 1912 Bobrovček - 21. 3 .2014  Liptovský Mikuláš )

V 40. rokoch minulého storočia bol pracovníkom n. p. Tatrasvit vo Svite. Roku 1949 spoluzakladal a až do roku 1951 viedol fotografický krúžok pri ZK ROH n. p. Tatrasvit vo Svite. Delegovali ho na celoštátne a celoslovenské porady o novej organizácii fotografov amatérov po zániku KSTL a Československého fotografického zväzu (za člena jeho výboru ho zvolili ako zástupcu Košického kraja na valnom zhromaždení v Prahe v marci 1950).

Roku 1952 sa presťahoval do Liptovského Mikuláša, kde založil a viedol fotoskupinu pri Závodoch 1. mája. Roku 1953 založil a začas viedol fotografický krúžok pri dome osvety a koncom roka pripravil celoslovenskú výstavu amatérskej fotografie. Roku 1953 sa stal profesionálnym fotografistom vo Fotoslužbe Liptovský Mikuláš.

Ťažisko jeho fotografických záujmov bolo – popri krajinárstve – v živej fotografii, v portréte a akte. V exteriérových scénach uprednostňoval mäkké osvetlenie a mäkkú tonalitu, pri práci v interiéri, najmä v motívoch aktu, sýty šerosvit.

Na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia bol Rudolf Kmeť markantnou postavou fotografie podtatranského regiónu.

Citované z: Hlaváč, Ľudovít. Dejiny slovenskej fotografie. Vydavateľstvo Osveta, 1989, s. 298.

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.