Kontakt

Rom kaj manuš

Prvá zmienka o prítomnosti Rómov na území Liptova je zaznamenaná v roku 1562. Rómovia tak už stáročia dotvárajú aj liptovskomikulášsky etnický kolorit. V súčasnosti sú Rómovia najväčšou etnicko-kultúrnou menšinou v meste a podľa reálnej etnickej príslušnosti tvoria 5% zastúpenie v demografickej skladbe obyvateľov mesta, ktoré má v súčasnosti 33 000 obyvateľov.

Aj napriek tomu, že o rómskej problematike sa hlavne v poslednom období vedú rozsiahle diskusie, história komunity ostáva na okraji záujmu a prioritne je akcentovaný sociálny rozmer problematiky.

Projekt Rom kaj manuš – Róm znamená človek, ktorý pripravilo občianske združenie JESKO s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky, je zameraný na minulosť liptovskomikulášskych Rómov v kontexte rodinných vzťahov. Výstava, ktorá vznikla v rámci projektu, predstavuje fotografie zozbierané a nafotené v rodinách liptovskomikulášskych Rómov v priebehu posledných rokov. Projekt je výnimočný tým, že sa doňho podarilo zapojiť samotné rómske rodiny a jednotlivcov z radov rómskych detí, mládeže aj dospelých, ktorí vyhľadávali dokumentačný materiál potrebný pre obsahové naplnenie projektu. Historické fotografie zozbierané v rómskom prostredí majú význam nielen z dokumentačného hľadiska. Napomáhajú tiež pri sebaidentifikácii Rómov, čo je aj ambíciou projektu - zvýšiť povedomie Rómov o sebe prostredníctvom poznania vlastných koreňov, kultúry, tradícií. Výstava je pripravená tak, aby dávala možnosť pochopiť medzigeneračné väzby v rómskej komunite a posilňovala vzťahy a vnímanie Rómov v širšom kontexte kultúrnej rozmanitosti mesta a regiónu, a to mimo sociálneho kontextu chudoby.

Výstavu fotografií doplnenú o výtvarné práce rómskych detí z regiónu Liptova si môžete prezrieť od 20. 11. 2012 do 2. 12. 2012 v podbrání Múzea Janka Kráľa.

Zdroj: JESKO, o. z.

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.