Kontakt

Rodinná fotografia Stodolovcov

V súvislosti s 35. výročím úmrtia lekára a dramatika Ivana Stodolu sme z fondu Stodolovcov vybrali rodinnú fotografiu, ktorá vznikla v mikulášskom fotoateliéri Hegedüs okolo roku 1911. Zobrazuje mladého Ivana Stodolu s rodičmi a mladšími sestrami.

Otec a hlava rodiny Jozef Stodola bol vyučeným garbiarom, do roku 1913 viedol najväčšiu a najmodernejšiu mikulášsku garbiarsku továreň Kováč a Stodola. Po jej krachu pôsobil ako garbiarsky učiteľ na Slovensku i v dolnom Uhorsku. Od mladosti sa spoločensky angažoval. Dlhé roky hral ochotnícke divadlo, bol členom speváckeho spolku Tatran. Spoluzakladal vydavateľstvo Tranoscius a jedenásť rokov bol aj členom jeho správy. V rokoch 1923 –1928 bol starostom Liptovského Sv. Mikuláša. Na tomto poste sa zaslúžil o prípravu projektu vodovodu z Demänovskej doliny, melioračné práce v miestach južne od železnice, reguláciu Váhu a Smrečianky a stavbu novej župnej nemocnice v spolupráci so synom Ivanom.
Matka Ľudmila, rod. Bauerová bola dcéra mikulášskeho pekára (jeho predkovia prišli do Liptova z nemeckého Rottenburgu) a sestry básnika Petra Bellu-Horala. Mladá Ľudmila absolvovala učiteľský ústav v Prešporku a začas učila na mikulášskej evanjelickej škole. Neskôr svoje pedagogické schopnosti, miernosťa hudobné vzdelanie uplatnila pri výchove svojich siedmich ratolestí.

Zľava sedí Elza Stodolová, ktorá sa neskôr vydala za právnika Miloša Vanča do Martina a bola poprednou členkou Živeny. Jedna z jej vnučiek bola pani Eva Kvietiková, rozhlasová herečka a manželka Štefana Kvietika; ďalším vnukom herec a bývalý riaditeľ Slovenského národného divadla Dušan Jamrich.
Po ľavici Ivana Stodolu stojí najmladšia, od neho o desať rokov mladšia sestra Ľudmila. Bola manželkou Ing. Václava Holého z Prahy, ktorý v rokoch 1947 – 1950 pôsobil ako podpredseda Okresného národného výboru a predseda Miestneho národného výboru v Liptovskom Mikuláši.Ich syn Ing. Jaroslav Holý je dodnes najúspešnejším slovenským plavcom – veteránom, medailistom z viacerých majstrovstiev Európy.

-ib-

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.