Kontakt

Rekonštrukcia mikulášskej mučiarne

Mikulášska mučiareň je od 17. 6. 2013 dočasne mimo prevádzky. Uzatvorená je z dôvodu rekonštrukčných prác a reinštalácie expozície v rámci mikroprojektu Jánošík – 300 rokov legendy, ktorý múzeum realizuje cez  Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mikulášska mučiareň bude opätovne sprístupnená počas Jánošíkovho víkendu v Liptovskom Mikuláši (16. – 18. 8. 2013).

V rámci projektu prebehne rekonštrukcia a reinštalácia expozície Mikulášska mučiareň, úpravou prejde aj priľahlé podbránie, kde sa vytvorí priestor pre vystavenie historického koča. Vďaka projektu vznikne aj slovensko-poľská publikácia Jánošík – od skutočnosti k legende, ktorá prinesie súčasný pohľad na historickú postavu a zároveň najväčšiu legendu slovenského novoveku. 

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.