Kontakt

Rázusovie dom v rekonštrukcii

Od začiatku leta je expozícia rodného domu Rázusovcov vo Vrbici pre verejnosť zatvorená. Objekt patriaci mestskému Múzeu Janka Kráľa zažíva od roku 1993, keď bol po rekonštrukcii sprístupnený verejnosti, najväčší stavebný ruch.

Ako nejednu historickú budovu, aj Rázusovie dom trápi dlhé roky veľká vlhkosť múrov, vyplývajúca z neexistujúcej izolácie, druhu podložia, vodu nasávajúceho stavebného materiálu i starých stavebných postupov, ktoré boli pri jeho výstavbe pred viac ako storočím, použité.

Táto záťaž z minulosti spôsobovala nielen estetické, na prvý pohľad viditeľné nedostatky, akými boli opadávajúca vonkajšia i vnútorná omietka, plesne a vlhké „mapy“ po stenách. Mimoriadne závažná bola vysoká vlhkosť vzduchu vo vnútri objektu, a tá patrí medzi najväčších nepriateľov múzejných expozícií a depozitárov. Nenávratne poškodzuje vystavené a uskladnené zbierkové predmety, ktoré sú jedinečné a nenahraditeľné a sú naším národným dedičstvom...

Múzejníci preto s radosťou prijali možnosť vysušiť pamiatku vďaka mimoriadnej účelovej dotácii 14.000 eur, ktorú v júni na tento účel schválilo mestské zastupiteľstvo. Veľmi vhod prišiel aj už hotový projekt na odvlhčenie Rázusovie domu, ktorý Múzeum Janka Kráľa nechalo vypracovať približne pred dvomi rokmi. Hoci z dotačného programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom, kam projekt pôvodne smeroval, prostriedky pridelené neboli, teraz vďaka nemu múzejníci ušetrili vzácny čas a už v polovici júla mohli práce začať.

Sanačné práce na odvlhčenie objektu realizuje po výberovom konaní firma ELEKTROOSMÓZA – PETER BAČÍK a ako už názov napovedá, na odstránenie vlhkosti murív aplikuje aktívnu elektroosmózu, metódu EFV-M1 v kombinácii so sanačnými omietkami. Metóda je účinná na potlačenie vzlínajúcej vody pri všetkých klasických stavebných materiáloch s elektroosmotickým prevodom vody od kladného k zápornému pólu. Elektroosmóza tak nahrádza chýbajúcu alebo nefunkčnú (poškodenú) horizontálnu izoláciu v murive, potláča pohyb vzlínajúcej vody spod základov do nadzemnej časti muriva, k zóne odparovania. Neoddeliteľnú súčasť správneho a komplexného sanačného riešenia tvoria sanačné omietkové systémy. Ide o špeciálne omietky spĺňajúce náročné požiadavky pre použitie na vlhké a soľami poškodené objekty. Systém zabezpečuje komplexné vysušenie celého objektu Rázusovie dom, vrátane veľmi vlhkej a doteraz múzejne nepoužiteľnej pivnice.

Tohtoročné daždivé počasie rýchlemu vysušeniu múrov síce nepraje, no do konca novembra by mali byť práce hotové a múzeum opäť uvedie do prevádzky i vynovenú expozíciu. Tak bude jedna zo vzácnych národných kultúrnych pamiatok nášho mesta znovu prístupná školským výpravám i jednotlivcom. Bude expozične obmenená, čistejšia, a najmä chránená pred nepriaznivými vplyvmi vlhkosti.

-ľr-

Súvisiace články:

http://liptov.sme.sk/c/7305075/odvlhcuju-rodny-dom-surodencov-razusovcov.html

http://mikulas.dnes24.sk/razusovie-dom-zbavuju-skodlivej-vlhkosti-pre-verejnost-ho-otvoria-koncom-oktobra-185370

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.