Kontakt

Príbehy modrých svadobných šiat

Modré svadobné šaty zemianky sa nachádzajú v zbierkovom fonde Múzea Janka Kráľa už viac ako tridsať rokov. Z ich múzejnej dokumentácie bolo možné vyčítať len niekoľko základných údajov, medzi nimi i letopočet ich vzniku 1871. Už tento fakt a skutočnosť, že podľa zápisov v inventárnej knihe pochádzali z prostredia zemianskej rodiny Kiselyovcov z Beňadikovej, ich radila k najvzácnejším textilným predmetom, ktoré depozitár múzea ukrýval. Slovo ukrýval je namieste, pretože časom poznačené šaty napriek svojej kompletnosti a výnimočnosti sa dostali do výstavnej siene len raz. Vtedy, v roku 2005, boli prezentované ako mimoriadne vzácna muzeália, a zároveň ako príklad zlej situácie malých múzeí, pre ktoré je zreštaurovanie takéhoto predmetu finančne neúnosné. Až v roku 2012 sa šaty vo veku 140 rokov dočkali. Vďaka dotácii z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa ich reštaurovania ujala docentka Sylvia Birkušová. Šaty cestovali do Bratislavy a v priebehu roku 2012 podstúpili „omladzovaciu kúru“.

Odborná i administratívna práca pri príprave projektu reštaurovania šiat oživila záujem pracovníkov múzea o túto zbierku. V snahe dozvedieť sa o šatách čo najviac, podarilo sa nadviazať kontakt s poslednou majiteľkou šiat Dr. Annou Bujnovou-Kisely, ktorá poskytla množstvo dovtedy pre múzejníkov neznámych informácií. Okrem iného spresnila datovanie šiat – jej stará mama Jozefína Kisely-Tholt sa v nich vydávala v apríli 1872. Zároveň začali do múzea pribúdať ďalšie „kiselyovské“ predmety. Tie dnes spolu so šatami tvoria už pomerne veľkú zbierku, ktorá dala základ i tejto výstave. Spolu s fotografiami predstavujú súbor, prostredníctvom ktorého môžeme aspoň v krátkosti a tézovito spoznať osudy príslušníkov jednej vetvy významnej zemianskej rodiny, ktorých životné cesty zaviedli i do Liptovského Mikuláša.

Uvidieť zreštaurované hodvábne turnýrové šaty i ďalšie predmety dokumentujúce rodinnú históriu, predovšetkým však každodenný život a snaženia obyvateľov jednej (už nejestvujúcej) beňadikovskej kúrie, môžu návštevníci Múzea Janka Kráľa od 24. júna do 27. septembra 2015. Srdečne všetkých pozývame.

-ľr-

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.