Kontakt

Pohľadnice Pavla Socháňa

Tento rok sme si pripomenuli 150. výročie narodenia fotografa, priekopníka slovenského národopisu, publicistu a divadelníka Pavla Socháňa (1862 – 1941). Socháňove aktivity na poli kultúrnom i národnom boli početné i rozmanité, všetky oblasti jeho činnosti však prerástla fotografická tvorba.

Vrbický rodák Pavol Socháň patrí medzi zakladajúce osobnosti slovenskej novodobej fotografie. Jeho fotografické práce pokryli pozoruhodne široké spektrum žánrov i tém – venoval sa ateliérovej, krajinárskej, sídelnej, národopisnej i sociálnej fotografii. Socháňova fotografická tvorba pritom nemala iba dokumentačný charakter, ale aj výraznú estetickú hodnotu. Svojím významom, novátorskými prístupmi a impulzmi pre ďalší vývoj fotografie preto jednoznačne presahuje stredoeurópske kontexty.

Prevažnú časť svojej fotografickej tvorby publikoval Socháň formou pohľadníc, ktoré vychádzali v rôznych edíciách v rokoch 1891 – 1924. Predmety a artefakty spojené so životom a dielom Pavla Socháňa sú v prevažnej miere súčasťou zbierkových fondov vrcholových kultúrnych inštitúcií na Slovensku (SNK, SNM), Socháňova tvorba však má svoje zastúpenie aj v zbierkach nášho múzea. S výnimkou portrétov z edície Slovenský album, ktorá predstavuje súdobé osobnosti slovenského kultúrneho a politického života, ide o Socháňove pohľadnice z rodného Liptova – vtedajšieho Liptovského Sv. Mikuláša, Liptovského Trnovca, Nemeckej Ľupče (dn. Partizánska Ľupča), Železného či Lúčok. Všetky vznikli začiatkom 20. storočia a sú cenným obrazovým dokumentom svojej doby i ukážkou Socháňovej tvorivej metódy. Ľudské sídla na fotografiách, zasadené do krajiny, resp. mestá vo svojich detailoch, so svojimi dominantami a zaujímavými miestami sú nasnímané realisticky, s dozvukmi romantizmu, a ich charakteristickou črtou je i vysoká miera poetizácie obrazu.

-zun-

 

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.