Kontakt

Písací stroj Martina Rázusa

18. októbra 1888 v mestečku Vrbica pri Liptovskom Sv. Mikuláši uzrel svetlo sveta Martin Rázus. Osobnosť slovenskej literatúry, evanjelickej a. v. cirkvi, politiky... Nie je to len autor voľakedy takmer kultovej životopisnej knižky Maroško. Rázus v mnohom prerástol svoju dobu a jeho práce sú dodnes aktuálne najmä svojim morálnym odkazom.

Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši spravuje spisovateľov rodný dom, ale aj množstvo originálnych dokumentov, korešpondencie, fotografií i trojrozmerných predmetov, zviazaných s Rázusovou tvorbou, s jeho verejným a osobným životom.

Čo z trojrozmerných predmetov môže spisovateľa charakterizovať lepšie ako základný "výrobný nástroj"? Dlhé roky to bola jeho ruka, ktorou zapísal stovky strán rukopisov svojich prvotín. No pokrok sa dostavil i do pracovne Martina Rázusa a aj on začal používať písací stroj. A Múzeu Janka Kráľa sa dostalo cti tento vzácny predmet uchovávať a sprístupňovať verejnosti jeho mnohorakú hodnotu. Písací stroj, tak ako mnohé iné vzácnosti, múzeu darovali potomkovia a príbuzní Martina Rázusa. Stroj do múzejných zbierok venoval spisovateľov vnuk MUDr. Pavol Rázus.

V spomienkach Rázusovho syna MUDr. Martina Rázusa ml. môžeme o tom, ako sa k Rázusovi stroj dostal, násť tieto riadky: „Zo začiatku písal Svety rukou, ale pozdejšie mu poslal švagor biskup Zoch písací stroj a na tom ich klepkal. V pravom slova zmysle klepkal, lebo len písaním Svetov a ich prepisovaním sa naučil klepať." Z toho usudzujeme, že sa tak stalo okolo roku 1927, keďže rozsiahly román Svety vyšiel v roku 1929 po troch rokoch tvorivého úsilia. A je celkom možné, že dovtedy stroj používala ďalšia významná osobnosť – biskup ev. a. v. cirkvi Samuel Zoch na svojej modranskej fare.

Ak sa prizrieme bližšie, zistíme, že ide o "kúsok" z produkcie slávnej americkej firmy UNDERWOOD a jeho najúspešnejší a najrozšíreneší model No. 5, ktorý sa vyrábal od roku 1900 takmer tri desaťročia a počet vyrobených kusov sa zastavil na sériovom čísle 3.885.000. Firma mala svojich obchodných zástupcov po celom svete, a prirodzene, aj v Európe. Rázusov stroj pochádzal podľa štítku na ľavej strane od bratislavského obchodného záastupcu M. Freistadta a zachoval sa i s originálnym kovovým krytom a drevenou podložkou.

Vek stroja sa odhadom blíži k deväťdesiatke, nedávno sme si pripomenuli 125. rokov od narodenia Martina Rázusa, Samuel Zoch sa narodil pred viac ako 130 rokmi... To všetko pridáva stroju k jeho technickej hodnote nevyčísliteľnú hodnotu úmernú významu osobností, ktoré ho používali.

V týchto dňoch možno stroj uvidieť aj naživo – na výstave Z tichých i búrnych chvíľ venovanej Rázusovmu okrúhlemu výročiu. Potrvá do 26. januára 2014.

Múzeum Janka Kráľa vás srdečne pozýva do svojej výstavnej siene.

-ľr-

 

Zdroje:

Rázus, Martin mladší: O mojom otcovi. In. Zborník Martina Rázusa I, Banská Bystrica 2003, s. 9 – 37.

http://mytypewriter.com/repromanual-underwoodno5standardtypewriter.aspx

http://www.ehow.com/how_6503907_identify-underwood-typewriter.html

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.