Kontakt

Pavol Strauss

Výstava je venovaná storočnici mikulášskeho rodáka, chirurga a spisovateľa MUDr. Pavla Straussa (30.8.1912 – 3.6.1994). Predstavuje dramatické životné osudy a literárne dielo originálnej osobnosti slovenskej literatúry a kresťanskej kultúry, ktorá nie je verejnosti veľmi známa. V Liptovskom Mikuláši, kde žil do svojich tridsiatich dvoch rokov, ho pripomína pamätná tabuľa pri vchode do nášho múzea (pôvodného kuxovsko-straussovského domu) i ulica v Palúdzke.

MUDr. Pavol Strauss zasvätil svoj život chirurgii, literatúre a hudbe. Bol konvertitom zo židovstva a celý život sa otvorene hlásil ku katolíckej cirkvi. Nestratil pri tom pocit spolupatričnosti so svojimi predkami, neprestával hľadať paralely medzi kresťanstvom a židovstvom. Medicínu vyštudoval vo Viedni a Prahe, ako lekár pôsobil v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Bratislave a Skalici. Miesto primára chirurgického oddelenia a riaditeľa skalickej nemocnice musel v roku 1956 opustiť, napriek vysokej odbornosti, morálnemu kreditu a obľube medzi pacientmi. Vtedajšie mocenské orgány ho preložili do Nitry, ale len ako ambulantného chirurga. V Nitre našiel s rodinou druhý domov. Roky socializmu prežil v pozícii degradovaného lekára a umlčaného autora. S výnimkou obdobia Pražskej jari nemohol publikovať. Nevydaných rukopisov mal plné zásuvky. Pritom sa Pavol Strauss nepovažoval za spisovateľa, len za píšuceho lekáračloveka pre nikoho, ktorý nevyhovoval žiadnemu režimu.

Až po novembri 1989, na sklonku života sa osemdesiatročný Pavol Strauss opätovne dožil zaslúženej pozornosti a ocenenia. Začali vychádzať jeho diela, získal viacero ocenení. Prezident republiky udelil v roku 2010 MUDr. Pavlovi Straussovi in memoriam vysoké štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry.

Výstavu sme pripravili v spolupráci so Spolkom priateľov MUDr. Pavla Straussa, ktorý má oficiálne sídlo v našom múzeu. Poďakovanie patrí predovšetkým rodine MUDr. Pavla Straussa, jeho synovi MUDr. Jozefovi Straussovi s manželkou Zuzanou za zapožičané rodinné fotografie a predmety z pozostalosti Pavla Straussa (už v roku 2008 múzeu venovali jeho nábytok a knižnicu). Oceňujeme aj ochotu pracovníkov Slovenskej národnej knižnice v Martine a Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši zapožičať knižné vydania diel Pavla Straussa. Prezentovať sme tak mohli prevažnú časť jeho tvorby.

Výstavné panely s fotografiami a textami, vitríny s predmetmi a knihami, štylizovaná pracovňa s knižnicou predstavujú  MUDr. Pavla Straussa  ako vzdelaného, hlboko veriaceho človeka, ktorý počas vojny viackrát ušiel istej smrti, aj ako vynikajúceho lekára, básnika, spisovateľa, prekladateľa, klaviristu, ale tiež v kruhu rodiny a medzi priateľmi. 

K výstave, ktorá potrvá do 9. januára 2013, vydalo Múzeum Janka Kráľa publikáciu PAVOL STRAUSS  –  ČLOVEK PRE NIKOHO – ČLOVEK PRE VŠETKÝCH. Je v poradí štvrtým titulom edície Postavy mikulášskych dejín

Mgr. Iveta Blažeková

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.