Kontakt

Pavel Petráš - Z tvorby

Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši pripravilo pre milovníkov umenia výstavu obrazov akademického maliara Pavla Petráša pod názvom Z TVORBY. Vernisáž sa uskutočnila 1. mája v Synagóge. Záštitu nad výstavou prevzal župan Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Kurátorom výstavy je Štefan Packa. V kultúrnom programe vystúpil Bratislavský chlapčenský zbor, držiteľ zlatej medaily prezidenta SR a ceny ministra kultúry SR.
       Akademický maliar Pavel Petráš sa narodil, žije a tvorí v Liptovskom Mikuláši. Absolvoval vysokoškolské štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Akadémii výtvarného umenia v Prahe.Na svojej ceste za umením sa vyprofiloval na výrazného portrétistu, hoci ani krajinomaľba s tematikou rodného Liptova nie je tomuto ambicióznemu umelcovi cudzia. Tá je poznačená spoločným menovateľom - vykryštalizovaným rukopisom tvorcu so znakmi tvarovej štylizácie, farebným kontrastmi plôch a klasickými kompozičnými vzťahmi.
Pavel Petráš je známy aj ako organizátor maliarskych a sochárskych sympózií  Plenér Liptov. Vystavoval v mnohých krajinách Európy (Francúzsko, Taliansko,iHolandsko, Nemecko...) a zúčastnil sa výtvarných súťaží v USA, Indii a v Japonsku, na ktorých získal významné ocenenia.
     Doterajšie rozsiahle výtvarné dielo Pavla Petráša je osobitným svedectvom tvorivého snaženia i umeleckého kréda. Kréda, ktoré od začiatku až po súčasnosť hľadalo a nachádzalo prostú a prirodzenú krásu skutočnosti a ktoré vždy reprezentovalo pozitívne ideovo obsahové hodnoty umeleckej výpovede a ľudského svedectva o živote a svete dneška.
     Počas vernisáže sa uskutočnila slávnostná prezentávia knihy Pavel Petráš - Štefan Packa PORTRÉTY DUŠE. Na cestu za čitateľmi ju lupienkami jarných kvetov vyprevadili Rudolf Urbanovič, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR, Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš a Igor Válek, tajomník Spolku slovenských spisovateľov. V závere vernisáže Pavel Petráš pri príležitosti 195. výročia narodenia Janka Kráľa daroval Múzeu Janka Kráľa portrét mikulášskeho rodáka a národného buditeľa Janka Kráľa.
 

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.