Kontakt

Pavel Petráš: Mystérium krajiny

„Stretnúť sa s obrazmi Pavla Petráša je zážitkom pre každého človeka. Životné jubileum umelca (85 rokov) je vzácna príležitosť nazrieť do dielne autora, ktorého dielo je výsostne osobité a svojím spôsobom v našom slovenskom umení jedinečné. Jeho obrazy vyvolávajú pocity, ktoré nemožno charakterizovať inak ako hlboko zmyslovo-emotívne, vyjadrujúce raz bezprostrednú krásu chvejivej, dramaticky umocnenej atmosféry, inokedy sviežej, neopakovateľnej nálady, optimisticky prýštiacej hudby línií, tvarov, farieb, rozochvievajúcich naplno zmysly človeka,“ pozýva kurátor výstavy Mystérium krajiny a zostavovateľ rovnomennej monografie Štefan Packa.

Stretnutie s výtvarnými dielami Pavla Petráša je podľa neho aj príležitosťou nazrieť do mnohotvárnej, neopakovateľnej krajiny: „Motív krajiny vyjadruje v novej kvalite, znásobenej silnou poetizáciou obsahu. Každý obraz je jedinečnou výpoveďou umelca o svete, o človeku, o prírode. Obrazy Pavla Petráša v nás vyvolávajú množstvo pocitov. Prchavosť okamihu, jedinečnosť a neopakovateľnosť dojmu. Interesantným poznávacím znakom Petrášových obrazov sú vlnité línie. Stretávame sa s nimi najmä na farebných plochách vytvorených technikov pastelu a olejomaľby.“

„Majestátna krajina Liptova je prapôvodom otcovho výtvarného maliarskeho diela. Je pre neho nahou inšpiráciou, zvodnou múzou, ale aj príčinou a počiatkom meditácie a tvorivého procesu, ktorým inšpiroval aj mňa. V našich ateliéroch v súkromnej galérii v Malom Ríme, čo je časť Liptovského Mikuláša, pribúdajú nové a nové obrazy. Celá otcova výtvarná tvorba bytostne vyviera z potreby podať posolstvo o človeku, svete a čase, v ktorom žijeme. Vlastným svetom mu je pritom istota rodiny, jej súdržnosť a symbióza práce a ľudskej spolupatričnosti,“ dodava syn Pavol Petráš ml.

Vernisáž výstavy spojená s prezentáciou rovnomennej knihy a kultúrnym programom sa uskutoční v nedeľu 1. mája 2016 o 12.30 hod. v liptovskomikulášskej synagóge. Výstava potrvá do 30. júna 2016.

Jaroslav Hric

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.