Kontakt

Pastel Janka Alexyho

Pastel Janka Alexyho z výtvarných zbierok Múzea Janka Kráľa je jedným z mnohých pokusov o rekonštrukciu podobizne Janka Kráľa. Obraz vznikol na základe dobovej fotografie z memorandového zhromaždenia slovenského národa zo 6. 6. 1861, na ktorej sa podľa ústneho podania nachádza medzi účastníkmi zhromaždenia aj Janko Kráľ. Faktom však zostáva, že skutočnú podobu štúrovského básnika a revolucionára sa dodnes nepodarilo hodnoverne zdokladovať, čo iba podporuje legendu o „divnom Jankovi“, ktorý sa vyhýbal maliarom i fotografom.

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.