Kontakt

Otvorenie zrekonštruovanej Mikulášskej mučiarne a uvedenie publikácie Jánošík - od skutočnosti k legende

V piatok 16. augusta 2013 o 17.00 hod. predstavíme širokej verejnosti prvé výstupy projektu Jánošík - od skutočnosti k legende, keď slávnostne otvoríme obnovenú Mikulášsku mučiareň a uvedieme do života knižnú publikáciu Jánošík – od skutočnosti k legende.

Autorkou knihy v dvoch jazykových mutáciách (slovenskej a poľskej) je Mgr. Ružena Antolová, ktorá sa jánošíkovskej problematike na pôde Múzea Janka Kráľa venuje dlhodobo. Publikáciou Jánošík – od skutočnosti k legende nadväzuje na svoj starší titul O zbojstve Juraja Jánošíka (2001). Predstavuje v nej súčasnú úroveň poznania historickej postavy Juraja Jánošíka, dejinné súvislosti vzniku legendy a sleduje i rozvíjanie jánošíkovských tradícií od počiatkov až po súčasnosť.    

Obnova expozície Mikulášska mučiareň spočívala v jej stavebnej rekonštrukcii (odlvhčenie priestoru klasickou drenážou a položením kamennej dlažby) a následnej reinštalácii. V rámci nej bola expozícia doplnená o figuríny kata a trestaného a ďalšie múzejné zbierkové predmety. Pribudol aj multimediálny informačný panel s dotykovou obrazovkou, kde si návštevníci môžu v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku nalistovať zaujímavé texty a dokumenty viažuce sa k súdu nad Jánošíkom.  V ďalšej fáze projektu prejde úpravou aj priľahlé podbránie, kde sa vytvorí priestor pre vystavenie historického koča.

Otvorenie obnovenej expozície a uvedenie novej knihy o Jurajovi Jánošíkovi prebehne za účasti poľskej delegácie z partnerského Mestského múzea v Živci. Programom bude sprevádzať ľudová hudba Sláčik.  

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.