Kontakt

O projekte

Jánošík – 300 rokov legendy je názov úspešného mikroprojektu, ktorý Múzeum Janka Kráľa realizuje v priebehu roka 2013. Financovaný je z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Hlavným cieľom projektu je pripomenúť si 300. výročie súdu a popravy legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka a upriamiť tak pozornosť na ochranu a zachovanie spoločného kultúrneho dedičstva slovensko-poľského pohraničia, ktoré sa sformovalo v jánošíkovskej tradícií ako jedinečný kultúrny fenomén.

V rámci projektu prebehne rekonštrukcia a reinštalácia expozície Mikulášska mučiareň, úpravou prejde aj priľahlé podbránie, kde sa vytvorí priestor pre vystavenie historického koča. Vďaka projektu vznikne aj slovensko-poľská publikácia Jánošík – od skutočnosti k legende, ktorá prinesie súčasný pohľad na historickú postavu a zároveň najväčšiu legendu slovenského novoveku. Plánované sú aj stretnutia pracovníkov Múzea Janka Kráľa a partnerského Mestského múzea v Żywci pri uvedeniach spomínanej publikácie a prezentácia výstavy Jánošík, karpatský zbojník v Poľsku.

O priebehu a realizácii projektu vás budeme priebežne informovať na našej webovej stránke.

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.