Kontakt

Najkrajšie detské knihy

Výstava Najkrajšie české a slovenské detské knihy je spoločným projektom Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA v Bratislave a Památníku národního písemníctví v Prahe. V roku 2011 putovala po Českej republike, v roku 2012 putuje po Slovensku. Do Liptovského Mikuláša prichádza po uvedeniach v Bratislave, Piešťanoch a Žiline. Návštevníci si majú možnosť prezrieť kolekciu dvesto najkrajších českých a slovenských detských kníh desaťročia.

Múzeum Janka Kráľa aj tento rok prizvalo k spolupráci Liptovskú knižnicu G. F. Belopotockého a kolekciu výstavy doplní o najkrajšie detské knihy Liptova.

Priestor, v ktorom bude výstava inštalovaná je pre výstavy netradičný, ale tomuto druhu výstavy priam svedčí. Výstava o knihách nájde svoje miesto na starej evanjelickej fare v expozícii múzea Tatrín a Žiadosti slovenské národa, ktorá je spojená s počiatkami slovenskej knižnej kultúry prostredníctvom osobností a udalostí, ktoré sa v tomto historicky autentickom priestore diali a v našom priestore ho tak môžeme považovať za malý „pamätník slovenského národného písomníctva".

-ra-

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.