Kontakt

Martin Martinček

Prvú výstavu v roku 2013 venujeme storočnici popredného slovenského umeleckého fotografa a prvého riaditeľa nášho múzea JUDr. Martina Martinčeka (30. január 1913 – 2. máj 2004). Slovom a obrazom si pripomíname životné osudy i umelecké dielo rodáka z Liptovského Petra, ktorý v Liptovskom Mikuláši prežil 53 rokov svojho aktívneho života.

Verejnosti predstavujeme zlomok z Martinčekovej výnimočnej fotografickej tvorby, 47 fotografií, ktoré sme do našich zbierok získali v roku 2010. Sú inšpirované prírodou a osudmi ľudí rodného Liptova, z cyklov Nezbadaný svet, Sme všetci z tohto rodu, Naše deti, In memoriam priateľa Adama Kuru a Pomáhaj ďalej žiť o košikárovi Martinovi Dutkovi z Liptovskej Lužnej. Väčšina z nich bola publikovaná v knihách Vám patrí úcta, Vrchári,  Kolíska a Ako sa krúti svet. Dve z menej známych fotografií vznikli v Liptovskom Mikuláši. Na jednej autor zachytil rómsku osadu Hlboké počas povodne v roku 1958. Druhá fotografia zvečnila skupinku malých futbalistov z materskej škôlky v Pálkovej vile.

Vo vitrínach vystavujeme všetkých dvanásť Martinčekových fotografických publikácii. Prvú z nich vytvoril v spolupráci s Lacom Novomeským, ďalšie tri s básnikom Milanom Rúfusom. Posledné tri knihy vznikli za účasti teoretika Mariána Pauera. Návštevník uvidí aj fotoaparát Rolleiflex, ktorý Martin Martinček daroval múzeu v roku 2002. Touto dvojokou zrkadlovkou vytvoril za vyše 28 rokov tisícky čarovných záberov zaradených do publikácií Čas slnka, Ako sa krúti svet, Svetlo vo vlnách či Chvála vody. Vystavujeme aj zapožičané Martinčekove osobné doklady – odpis rodného listu, vysokoškolský index, promočné oznámenie či doklad o zamestnaní v mikulášskych Komunálnych službách a výmer o menovaní za riaditeľa múzea.

Na majstra Martinčeka spomíname aj ako na prvého riaditeľa a zároveň prvého pracovníka nášho múzea (1956 –1961). Bolo to v čase, keď záujem o novú kultúrnu inštitúciu bol síce na papieri deklarovaný, avšak jej finančné zabezpečenie bolo v nedohľadne. Martinčekovou úlohou bolo administratívne vysporiadať sídlo múzea -  prvý stoličný dom, a získať prvé zbierkové predmety. Martin Martinček veľa cestoval a vybavoval. V Bratislave a Žiline zabezpečoval financie, hľadal bývanie pre nájomníkov, stál pri rekonštrukcii budovy. Popri všetkom získal kompletné zariadenie izby Janka Kráľa od básnikovej vnučky Márie Kráľovej, ktorá žila v Rumunsku. Táto izba je dodnes inštalovaná v historickej expozícii Kapitoly z histórie Liptovského Mikuláša. Martin Martinček sa podstatnou mierou zaslúžil o otvorenie múzea v roku 1961. Keď splnil všetky úlohy stanovené menovacím dekrétom, vydal sa na dráhu profesionálneho fotografa – slobodného umelca. Stalo sa tak aj vďaka manželke Ester Šimerovej, renomovanej slovenskej maliarke a výtvarníčke.

Výstava pripomína aj zložité životné osudy Martina Martinčeka. V roku 1945 v jednej chvíli prišiel o najbližšiu rodinu - manželku, dvoch synov i otca. Vo februári 1948 bol uväznený, nový režim mu priniesol profesionálnu i spoločenskú degradáciu, nedobrovoľný návrat do rodného Liptova. Spoločne s manželkou, akademickou maliarkou Ester Šimerovou, ktorá podporila jeho smerovanie umeleckého fotografa, dokázali čeliť nepriazni osudu a svojim umeleckým dielom a odkazom prekročiť hranice Slovenska.

Výstavu Martin Martinček v zbierkach Múzea Janka Kráľa si môžete pozrieť do 10. apríla 2013.

Mgr. Iveta Blažeková

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.