Kontakt

M. M. Harminc - Príbeh nestora slovenskej architektúry

Michal Milan Harminc - Príbeh nestora slovenskej architektúry je názov výstavy, ktorú sme za účasti jej autorov otvorili vo výstavnej sieni Múzea Janka Kráľa v stredu 30. septembra 2015. V slovenskej premiére predstavuje život a dielo architekta a staviteľa európskeho formátu, ktorý zanechal svoje tvorivé stopy aj v Liptovskom Mikuláši. Pútavým spôsobom ich zmapovali Jana Pohaničová a Matúš Dulla z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Michal Milan Harminc (1869 – 1964), rodák z vojvodinského Kulpína, si svoju prvú samostatnú stavebnú kanceláriu založil koncom 19. storočia v Budapešti. Na Slovensku sa natrvalo usadil v roku 1916, kanceláriu si najskôr otvoril v Liptovskom Mikuláši (1916 – 1918), potom v Novom Smokovci. Od roku 1922 žil a tvoril v Bratislave. Jeho rozsahom i kvalitou pozoruhodná tvorba prechádzala šiestimi desaťročiami a snúbili sa v nej dedičstvo historických slohov s podnetmi moderny i funkcionalizmu. Harminc po sebe zanechal viac ako tri stovky nielen štýlovo, ale aj typologicky rozmanitých stavieb – projektoval kostoly, administratívne, bankové i fabrické budovy, rodinné domy, vily, školy, sanatóriá, múzeá i hotely. Stretávame sa s nimi na území dnešného Maďarska, Srbska, Rumunska, Ukrajiny a samozrejme Slovenska.

K Liptovskému Mikulášu viažu Harminca viaceré jeho stavby: vila Dr. Emila Stodolu, vila továrnika Pazeriniho, fabrické objekty a vila rodiny Lackovcov, Bethánia, ale aj impozantné Palace sanatórium Dr. Szontágha v Novom Smokovci, pri zrode ktorého stál mikulášsky továrnik Peter Hubka.

Liptovskomikulášska inštalácia výstavy ponúka pohľady na Harmincove profilové diela s dôrazom na jeho najzaujímavejšie stavby v našom regióne. Ich projekty, fotografie, trojrozmerné modely a 3D animácie môžu vidieť návštevníci výstavnej siene Múzea Janka Kráľa do 8. novembra 2015.

Na výstavu nadväzuje aj reprezentatívna knižná publikácia Michal Milan Harminc – architekt dvoch storočí autorského tandemu Jana Pohaničová – Matúš Dulla, ktorú si návštevníci Múzea Janka Kráľa budú môcť počas trvania výstavy zakúpiť za zvýhodnenú cenu.

-zun-

 

Autori a kurátori výstavy:  doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Fotografie: Matej Kováč

Grafický dizajn: Braňo Gajdoš a A21 – štúdio pekného grafického dizajnu, Bratislava

Katalóg k výstave autorsky zostavila: doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., vydalo TRIO Publishing Bratislava v spolupráci s FA STU v Bratislave

 

POZVÁNKA - STIAHNUŤ JPG

TLAČOVÁ SPRÁVA - STIAHNUŤ PDF 

 

Súvisiace články:

http://liptov.sme.sk/c/8027981/architekt-europskeho-formatu-zanechal-stopy-prace-aj-v-liptove.html

 

 

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.