Kontakt

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Kvarteto AndreaS: Zrkadlo bolesti

08.11.2016

Pietny koncertný program Zrkadlo bolesti, ktorý v prvú júnovú nedeľu odzneje v podaní Kvarteta AndreaS v liptovskomikulášskej synagóge, bude venovaný obetiam holokaustu a uskutoční sa pri príležitosti 70. výročia konca druhej svetovej vojny...

Čítať viac

Noc v múzeu u Rázusovcov

08.11.2016

Medzinárodný deň múzeí a galérií a s ním spojená už tradičná Noc v múzeu budú tento rok príležitosťou navštíviť rodný dom súrodencov Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši v nezvyčajnom čase.

Čítať viac

Jar Adely Ostrolúckej

08.11.2016

Jednou z aktivít Múzea Janka Kráľa v rámci Roka Ľudovíta Štúra je aj podujatie, ktoré múzeum uvedie vo štvrtok 14. mája 2015. Vzniklo v spolupráci s Galériou Petra Michala Bohúňa a je určené pre liptovskomikulášskych školákov i širokú verejnosť.

Čítať viac

Oslavy 70. výročia konca 2. svetovej vojny

08.11.2016

Celoslovenské oslavy 70. výročia konca 2. svetovej vojny a dňa víťazstva nad fašizmom bude v piatok 8. mája 2015 hostiť naše mesto. Spomienkové podujatie obohatí v popoludňajších hodinách pestrý kultúrny program a niekoľko zaujímavých výstav na Námestí osloboditeľov, v podbrání Múzea Janka Kráľa i v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa.

Čítať viac

62 dní bojov o Liptovský Mikuláš

08.11.2016

V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš. Tieto boje v trvaní dvoch mesiacov sa zapísali do histórie československých jednotiek na Východe ako najťažšie na území Slovenska.

Čítať viac

70. výročie oslobodenia mesta

08.11.2016

V sobotu 28. marca 2015 si obyvatelia Liptovského Mikuláša  pripomenú 70. výročie oslobodenia mesta. V pestrom programe celodenných osláv má svoje zastúpenie aj naše múzeum.

Čítať viac

Mikulášski seniori sa dozvedeli viac o Jánošíkovi

08.11.2016

V utorok 17. marca 2015, presne v deň 302. výročia popravy Juraja Jánošíka, sa mikulášski seniori zo Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb v Palúdzke dozvedeli viac o historických skutočnostiach i tradíciách spojených s našou najväčšou zbojníckou legendou.

Čítať viac

O horskej záchrane v ZS DDS

08.11.2016

Múzeum Janka Kráľa v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš inštalovalo výstavu Z histórie horskej záchrany. V stredu 25. februára 2015 ju uviedla autorka výstavy Ružena Antolová rozprávaním o prvých návštevníkoch a obetiach hôr, organizovaní prvej záchrany na horách, cez rozvoj turistiky, lyžovania a formovaní horskej zdravotnej záchrannej služby, ktorá viedla k vzniku celoštátnej organizácie Horskej služby ČSTV v roku 1954.

Čítať viac

Tvorivo vo svete hračiek

08.11.2016

Aktuálna výstava Zázračný svet hračiek ponúka návštevníkom alternatívu aktívneho a tvorivého trávenia voľného času a vytvára priestor pre žiakov materských a základných škôl či rodiny s deťmi ako stráviť spoločné chvíle pri spoznávaní hračiek 20. storočia.

Čítať viac

Hrnčiarstvo hrou

08.11.2016

Nejeden návštevník výstavy Stará škola hrou po prezretí si fotografií, obrázkov a výrobkov prezentujúcich činnosť občianskeho združenia Stará škola zo Smrečian možno zatúžil okúsiť tvárnosť drôtu či hliny.

Čítať viac

Spomienka na Júliusa Lenka

08.11.2016

V stredu 10. decembra 2014 uplynie presne sto rokov od narodenia básnika Júliusa Lenka, ktorý v rokoch 1945 – 1957 pôsobil ako profesor na Gymnáziu M. M. Hodžu.

Čítať viac

Liptovský Mikuláš vo Veľkej vojne

08.11.2016

Podujatie Liptovský Mikuláš vo Veľkej vojne Múzeum Janka Kráľa venuje stému výročiu od vypuknutia prvej svetovej vojny.  Je stretnutím s PhDr. Petrom Vítekom, riaditeľom Štátneho archívu v Bytči.

Čítať viac

Kultúrno-vzdelávacie podujatia 130. výročie narodenia Martina Rázusa Tanec strún Pocta Zolovi Palugyayovi Veselé letné čítanie Retrotančiareň 2018 Mosty- gesharim Holokaust poraimos Srdce na dlani Al kanfej hašalom Rázusovie Vrbica Noc v múzeu 2018 Klavír pod arkádami Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Jonathans dive Veľká vojna Májové oslavy 2017 Noc múzeí a galérií 2017 Jozef Miloslav Hurban Festival múzeí Slovenska 2017 Biblia na známkach Posledná noc Jánošíkova Hakol bamachol - zevulun Retroparty Marína Hodžová Život pod osmanskou hrozbou Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Literárny pozdrav z Turca a Považia Stretnutie s osobnosťami mesta Recepty z krásnej literatúry Čas v nás Oslavy 100. výročia mikulášskych prvých májov Júlové koncerty v synagóge Augustové koncerty v synagóge Vernisáž výstavy Štefana Packu Cithara sanctorum - 380 rokov od jej prvého vydania Spomínanie na Soňu Kovačevičovú Uvedenie knihy Významní slovenskí právnici Hodža hovorí, počúvajme Vtáčí stromček 2016 Metamorfózy mikulášskeho námestia Nechaj sa zlapať! Pongrácovci - zemiansky rod z Liptovskej Ondrašovej a Svätého Mikuláša Z Hlbokého do Mikuláša Rázusovie Vrbica 2017 Retrotančiareň so Slovak Tango Piesne kráľa Dávida Holokaust poraimos MOSTY GESHARIM 2017 Zločin a trest Stretnutie u Rázusovcov vo Vrbici Móric August Beňovský December v Rázusovie dome Moje literárne poklady Sprievodca po cintorínoch Liptova Prezentácia bibliografie básnika Jozefa Daníka 170. výročie vyhlásenia Liptovských žiadostí Literárne ozveny Stretnutie s osobnosťami mesta Eduard Penkala Albert Škarvan Areál piety na Háji - 55 rokov od otvorenia V Rázusovie uličke 2016 Noc v múzeu 2016 Slečinka Uličných Dejiny sirotincov v Liptove Retotančiareň 2016 Náš pán učiteľ To je vojna! K pôvodu liptovských Kernovcov Alojz Lutonský Vtáčí stromček 2015 Október s Ľudovítom Štúrom Harminc a Mikuláš Rok Ľudovíta Štúra - ponuka prednášok Augustové koncerty v synagóge Tvorivé dielne s Esther Shilo V synagóge vystúpi folklórny súbor z Izraela Pocta obetiam V Rázusovie uličke 2015 Ponuka prednášok v synagóge Kvarteto AndreaS: Zrkadlo bolesti Noc v múzeu u Rázusovcov Jar Adely Ostrolúckej Oslavy 70. výročia konca 2. svetovej vojny 62 dní bojov o Liptovský Mikuláš 70. výročie oslobodenia mesta Mikulášski seniori sa dozvedeli viac o Jánošíkovi O horskej záchrane v ZS DDS Tvorivo vo svete hračiek Hrnčiarstvo hrou Spomienka na Júliusa Lenka Liptovský Mikuláš vo Veľkej vojne Uvedenie knihy profesora Uličného Liptovská kaviareň 2014 Spojeneckí výsadkári v roku 1944 Októbrové soirée s Dušanom Pálkom Návraty: Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Augustové koncerty v synagóge Prezentácia SNP v strednom a hornom Liptove Oslavy 70. výročia SNP Retrotančiareň 2014 Letné kino 2014 Derniéra Nicolausfilm 35-31 Rázusovie Vrbica 2014 Noc v múzeu 2014 V Rázusovie uličke 2014 Stopy Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Janko Kráľ - život a dielo v obrazoch Filmová hodinka s Nicolausfilmom Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Jánošík v regionálnej výchove Československí vojaci v boji o Liptovský Mikuláš Janko Alexy Oživená história Liptovská kaviareň 2013 Zbojníctvo na Slovensku Stretnutia s MR Apokalypsa v Karpatoch August 1968 v Liptovskom Mikuláši Otvorenie zrekonštruovanej Mikulášskej mučiarne a uvedenie publikácie Jánošík - od skutočnosti k legende Letný filmový klub Juniáles 2013 Noc v múzeu s Jánošíkom Otĺkaj sa píšťalôčka Oslavy dňa víťazstva nad fašizmom Retroklub: Výlety, výlety... Derniéra výstavy Martin Martinček Čs. vojaci v západnom odboji počas II.sv. vojny Oslavy 68. výročia oslobodenia mesta Ivan Stodola - lekár, spisovateľ, humanista z LM Oživená história - II. ročník výstavy Vernisáž výstavy Martin Martinček Vtáčí stromček 2012 Z počiatkov mikulášskeho lyžovania Inaugurácia známky Pavla Socháňa Drotári v Rázusovie dome Liptovská kaviareň 2012 Vernisáž výstavy Pavol Strauss Cenoty - záhadné jaskyne Mayov Mosty Gesharim 2012 Retroklub: Športové všeličo Celebrity s.r.o. Ľadová história - tvorivé dielne Rozprávka o hlúpej žene Koncert v synagóge Vernisáž výstavy Slávne vily Slovenska Ako sa Mikuláš stoličným mestom stal Vernisáž výstavy Ľadová história Holokaust... a čo bolo potom? Zbohom storočie Bitka pri Vavrišove Rázusovie Vrbica Pietne stretnutie Noc v múzeu 2012 1.ČSAZ a oslobodenie L. Mikuláša Najkrajšie české a slovenské detské knihy Oslavy 67. výročia víťazstva nad fašizmom Týždeň Janka Kráľa Vivat G. Tranoscius Retroklub Železnô Derniéra Z potuliek po svete Oživená história Derniéra výstavy V salóne Osobnosti LM na známkach Od Lucie do Vianoc Núdzové pristátie lietadla Podujatia pre základné školy Osobnosti mesta na známkach Mosty Gesharim 2011 Derniéra výstavy Bonbóniky Ladislav Hanus Ježko a líška Najstaršie dejiny L. Mikuláša Taký bol Lipt. sv. Mikuláš Rázusovie Vrbica Hračky od starkých Deň v múzeu Noc v múzeu 2011 Spomienka na Janka Kráľa Tajomstvá Veľkej noci Rozprávanie o knihách Liptova Rázusovie vtáčatá Ženy v dejinách mesta II. Stretnutie s Johnom Palkom Ženy v dejinách mesta Výlety s Milošom Janoškom Sprievodca po Vrbickom Cintoríne
 
 
© 2010 - 2018 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.