Kontakt

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Mosty Gesharim 2012

08.11.2016

Liptovskomikulášska synagóga sa v stredu 10. októbra 2012 stane už dvadsiatyprvýkrát dejiskom jedinečného hudobného projektu Mosty Gesharim.

Čítať viac

Retroklub: Športové všeličo

08.11.2016

Poslednú septembrovú stredu sme pre vás pripravili voľné pokračovanie stretnutí na starej evanjelickej fare. Opäť pri retroobrázkoch z kamery JUDr. Ladislava Droppu (1906 - 1970) - mikulášskeho právnika s mnohými športovými danosťami, vynikajúceho ochotníckeho herca, funkcionára niekoľkých spolkov, aktívneho cirkevníka evanjelického cirkevného zboru, manžela a otca...

Čítať viac

Celebrity s.r.o.

08.11.2016

V stredu 8. augusta o 18.00 hod. sa na nádvorí Múzea Janka Kráľa pre priaznivcov divadla a humoru uskutočnilo predstavenie Celebrity s.r.o. v podaní zvolenského divadla Zelienka.

Čítať viac

Ľadová história - tvorivé dielne

08.11.2016

Dňa 25. júla 2012 v rámci myšlienky „Poznaj svoje mesto“ a svojich prázdninových aktivít navštívili deti z Komunitného centra "Nový svet" Hlboké aktuálnu výstavu Ľadová história.

Čítať viac

Rozprávka o hlúpej žene

08.11.2016

V nedeľu 15. júla o 14.00 hod. sa na nádvorí Múzea Janka Kráľa uskutočnilo divadelné predstavenie pre deti Rozprávka o hlúpej žene. Klasickú rozprávku od Pavla Dobšinského divadelne spracovali herci Divadla Zelienka zo Zvolena, ktorí na nádvorí múzea výstúpia opäť 8. augusta 2012 s predstavením "Celebrity".

Čítať viac

Koncert v synagóge

08.11.2016

V sobotu 30. júna 2012 sa v mikulášskej synagóge opäť rozozneli hebrejské piesne, tentokrát v podaní bratislavského kresťanského zboru Slovo života. Koncert bol posledným zo série júnových podujatí, ktorými sme si v Liptovskom Mikuláši pripomenuli 70. výročie najväčšieho židovského transportu z mesta.

Čítať viac

Vernisáž výstavy Slávne vily Slovenska

08.11.2016

V sobotu 23. júna 2012 o 16.00 hod. sme v mikulášskej synagóge slávnostne otvorili výstavu Slávne vily Slovenska. Unikátny projekt predstavil jeho autor a manažér z umeleckej agentúry Foibos Dr. Oldřich Janota.

Čítať viac

Ako sa Mikuláš stoličným mestom stal

08.11.2016

Presne po roku, opäť v rámci tradičných Stoličných dní, prijal pozvanie Múzea Janka Kráľa historik prof. Ferdinand Uličný, aby sme spolu otvorili ďalšiu kapitolu stredovekých dejín nášho mesta. Tentokrát sme sa rozhovorili o Svätom Mikuláši ako sídle Liptovskej stolice.

Čítať viac

Vernisáž výstavy Ľadová história

08.11.2016

V predvečer Stoličných dní 2012, v stredu 20. júna 2012 sme v novozrekonštruovanej výstavnej sieni otvorili výstavu venovanú osemdesiatke organizovaného ľadového hokeja v Liptovskom Mikuláši.

Čítať viac

Holokaust... a čo bolo potom?

08.11.2016

Začiatkom júna sme si pripominuli 70. výročie najväčšieho židovského transportu z Liptovského Mikuláša. Pri tejto príležitosti pripravili kultúrne inštitúcie na území mesta cyklus podujatí, ktorými chcú pripomenúť túto tragickú kapitolu našich regionálnych dejín a spomenúť si na nevinné obete rasového a náboženského prenasledovania.

Čítať viac

Zbohom storočie

08.11.2016

V utorok 12. 6. 2012 o 16.00 hod. sa pri príležitosti 70. výročia najväčšieho mikulášskeho židovského transportu v expozícii Kapitoly z histórie mesta uskutočnilo čítanie úryvkov z európskeho románu rodáčky Iboje Wandall-Holm Zbohom storočie.

Čítať viac

Bitka pri Vavrišove

08.11.2016

Dňa 4. júna 2012 sa v priestoroch starej evanjelickej fary uskutočnilo podujatie venované Bitke pri Vavrišove a rovnomennej publikácii, ktorá sa v roku 2010 stala Knihou Liptova. Kniha bola vydaná ako zborník príspevkov z odbornej konferencie, ktorá sa vo Vavrišove uskutočnila pri príležitosti 300. výročia Vavrišovskej bitky.

Čítať viac

Kultúrno-vzdelávacie podujatia 130. výročie narodenia Martina Rázusa Tanec strún Pocta Zolovi Palugyayovi Veselé letné čítanie Retrotančiareň 2018 Mosty- gesharim Holokaust poraimos Srdce na dlani Al kanfej hašalom Rázusovie Vrbica Noc v múzeu 2018 Klavír pod arkádami Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Jonathans dive Veľká vojna Májové oslavy 2017 Noc múzeí a galérií 2017 Jozef Miloslav Hurban Festival múzeí Slovenska 2017 Biblia na známkach Posledná noc Jánošíkova Hakol bamachol - zevulun Retroparty Marína Hodžová Život pod osmanskou hrozbou Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Literárny pozdrav z Turca a Považia Stretnutie s osobnosťami mesta Recepty z krásnej literatúry Čas v nás Oslavy 100. výročia mikulášskych prvých májov Júlové koncerty v synagóge Augustové koncerty v synagóge Vernisáž výstavy Štefana Packu Cithara sanctorum - 380 rokov od jej prvého vydania Spomínanie na Soňu Kovačevičovú Uvedenie knihy Významní slovenskí právnici Hodža hovorí, počúvajme Vtáčí stromček 2016 Metamorfózy mikulášskeho námestia Nechaj sa zlapať! Pongrácovci - zemiansky rod z Liptovskej Ondrašovej a Svätého Mikuláša Z Hlbokého do Mikuláša Rázusovie Vrbica 2017 Retrotančiareň so Slovak Tango Piesne kráľa Dávida Holokaust poraimos MOSTY GESHARIM 2017 Zločin a trest Stretnutie u Rázusovcov vo Vrbici Móric August Beňovský December v Rázusovie dome Moje literárne poklady Sprievodca po cintorínoch Liptova Prezentácia bibliografie básnika Jozefa Daníka 170. výročie vyhlásenia Liptovských žiadostí Literárne ozveny Stretnutie s osobnosťami mesta Eduard Penkala Albert Škarvan Areál piety na Háji - 55 rokov od otvorenia V Rázusovie uličke 2016 Noc v múzeu 2016 Slečinka Uličných Dejiny sirotincov v Liptove Retotančiareň 2016 Náš pán učiteľ To je vojna! K pôvodu liptovských Kernovcov Alojz Lutonský Vtáčí stromček 2015 Október s Ľudovítom Štúrom Harminc a Mikuláš Rok Ľudovíta Štúra - ponuka prednášok Augustové koncerty v synagóge Tvorivé dielne s Esther Shilo V synagóge vystúpi folklórny súbor z Izraela Pocta obetiam V Rázusovie uličke 2015 Ponuka prednášok v synagóge Kvarteto AndreaS: Zrkadlo bolesti Noc v múzeu u Rázusovcov Jar Adely Ostrolúckej Oslavy 70. výročia konca 2. svetovej vojny 62 dní bojov o Liptovský Mikuláš 70. výročie oslobodenia mesta Mikulášski seniori sa dozvedeli viac o Jánošíkovi O horskej záchrane v ZS DDS Tvorivo vo svete hračiek Hrnčiarstvo hrou Spomienka na Júliusa Lenka Liptovský Mikuláš vo Veľkej vojne Uvedenie knihy profesora Uličného Liptovská kaviareň 2014 Spojeneckí výsadkári v roku 1944 Októbrové soirée s Dušanom Pálkom Návraty: Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Augustové koncerty v synagóge Prezentácia SNP v strednom a hornom Liptove Oslavy 70. výročia SNP Retrotančiareň 2014 Letné kino 2014 Derniéra Nicolausfilm 35-31 Rázusovie Vrbica 2014 Noc v múzeu 2014 V Rázusovie uličke 2014 Stopy Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Janko Kráľ - život a dielo v obrazoch Filmová hodinka s Nicolausfilmom Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Jánošík v regionálnej výchove Československí vojaci v boji o Liptovský Mikuláš Janko Alexy Oživená história Liptovská kaviareň 2013 Zbojníctvo na Slovensku Stretnutia s MR Apokalypsa v Karpatoch August 1968 v Liptovskom Mikuláši Otvorenie zrekonštruovanej Mikulášskej mučiarne a uvedenie publikácie Jánošík - od skutočnosti k legende Letný filmový klub Juniáles 2013 Noc v múzeu s Jánošíkom Otĺkaj sa píšťalôčka Oslavy dňa víťazstva nad fašizmom Retroklub: Výlety, výlety... Derniéra výstavy Martin Martinček Čs. vojaci v západnom odboji počas II.sv. vojny Oslavy 68. výročia oslobodenia mesta Ivan Stodola - lekár, spisovateľ, humanista z LM Oživená história - II. ročník výstavy Vernisáž výstavy Martin Martinček Vtáčí stromček 2012 Z počiatkov mikulášskeho lyžovania Inaugurácia známky Pavla Socháňa Drotári v Rázusovie dome Liptovská kaviareň 2012 Vernisáž výstavy Pavol Strauss Cenoty - záhadné jaskyne Mayov Mosty Gesharim 2012 Retroklub: Športové všeličo Celebrity s.r.o. Ľadová história - tvorivé dielne Rozprávka o hlúpej žene Koncert v synagóge Vernisáž výstavy Slávne vily Slovenska Ako sa Mikuláš stoličným mestom stal Vernisáž výstavy Ľadová história Holokaust... a čo bolo potom? Zbohom storočie Bitka pri Vavrišove Rázusovie Vrbica Pietne stretnutie Noc v múzeu 2012 1.ČSAZ a oslobodenie L. Mikuláša Najkrajšie české a slovenské detské knihy Oslavy 67. výročia víťazstva nad fašizmom Týždeň Janka Kráľa Vivat G. Tranoscius Retroklub Železnô Derniéra Z potuliek po svete Oživená história Derniéra výstavy V salóne Osobnosti LM na známkach Od Lucie do Vianoc Núdzové pristátie lietadla Podujatia pre základné školy Osobnosti mesta na známkach Mosty Gesharim 2011 Derniéra výstavy Bonbóniky Ladislav Hanus Ježko a líška Najstaršie dejiny L. Mikuláša Taký bol Lipt. sv. Mikuláš Rázusovie Vrbica Hračky od starkých Deň v múzeu Noc v múzeu 2011 Spomienka na Janka Kráľa Tajomstvá Veľkej noci Rozprávanie o knihách Liptova Rázusovie vtáčatá Ženy v dejinách mesta II. Stretnutie s Johnom Palkom Ženy v dejinách mesta Výlety s Milošom Janoškom Sprievodca po Vrbickom Cintoríne
 
 
© 2010 - 2018 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.