Kontakt

Jaroslav Uhel: Trištvrte

Jaroslav Uhel sa narodil 18. januára 1954 v Palúdzke, mestskej časti Liptovského Mikuláša, ako najstarší z troch detí. Po absolvovaní Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši pokračoval vo vysokoškolských štúdiách, ktoré absolvoval v Banskej Bystrici na Pedagogickej fakulte a vo Waršave na Akadémii krásnych umení, Fakulte maliarstva v Poľsku, kde obhájil dizertačnú prácu, v roku 2009 ukončil habilitačné konanie. Od roku 1999 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Najskôr na Akadémii umení, Fakulte maliarstva v Banskej Bystrici a od roku 2002 na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti zastáva funkciu prodekana fakulty. Od roku 1996 je evidovaným členom Medzinárodnej asociácie profesionálnych výtvarných umelcov IAA AIAP pri organizácii UNESCO v Paríži. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave.

Viac ako tri desaťročia sa intenzívne venuje maľbe, grafickému i knižnému dizajnu, ilustráciám a publicistickej činnosti so zameraním na výtvarné umenie a teóriu. Zvlášť sa zameriava na sakrálnu oblasť. Je autorom viacerých knižných a časopiseckých ilustrácií, návrhov a realizácií obálok kníh, katalógov, brožúr, plagátov, telefónnych kariet, expozičných a priestorových realizácií v architektúre. Ťažisko jeho tvorby je však v komornej maľbe závesných obrazov.

Venuje sa lektorskej činnosti a výtvarnej pedagogike. Zúčastňuje sa umeleckých sympózií a tvorivých dielní doma aj v zahraničí. Jeho tvorba bola prezentovaná doteraz na viac ako stodvadsať výstavách doma aj v zahraničí. Je zastúpený v štátnych, ale predovšetkým v privátnych zbierkach na Slovensku a v zahraničí: Anglicko, Škótsko, Nemecko, Švajčiarsko, Poľsko, Maďarsko, USA, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Turecko, Kanada, Rusko, Egypt a Grécko.

V roku 1998 mu bola udelená cena ministra kultúry Slovenskej republiky za osobný vklad do slovenskej kultúry a umenia. V roku 2000 sa stal laureátom Ceny Masarykovej Akadémie umení v Prahe za umeleckú činnosť. V roku 2004 sa stal držiteľom Ceny Premio Internazionale d´Arte - Premio Speciale Artista Segnalato v San Crispino v Taliansku. V roku 2007 získal medzinárodné ocenenie Zlatni kist v Bosne a Hercegovine, v rokoch 2007 a 2012 mu bola udelená cena Rektora Univerzity Mateja Bela za umenie. V roku 2010 sa stal laureátom medzinárodnej ceny Art Flexum v Maďarsku.

Tvorí v Liptovskom Mikuláši. Pôsobí v Banskej Bystrici a v Palúdzke, kde žije aj so svojou rodinou.

Výstava Trištvrte pri príležitosti šesťdesiatín umelca bude prístupná návštevníkom liptovskomikulášskej synagógy celé leto každý deň okrem pondelka v čase od 10.00 do 17.00 hod.

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.