Kontakt

Jánošík vo Varšave

Rok 2013, ktorý sme v Múzeu Janka Kráľa pri 300. výročí popravy Juraja Jánošíka venovali najslávnejšej zbojníckej legende, uzavrel sériu podujatí v metropole Poľska, vo Varšave. 10. decembra 2013 v podvečer sa v Slovenskom inštitúte uskutočnilo slávnostné uvedenie slovensko-poľskej výstavy Jánošík, karpatský zbojník a novej publikácie Jánošík, od skutočnosti k legende, ktorá bola vydaná aj v poľskom jazyku.

Múzeum Janka Kráľa vďaka podpore Mesta Liptovský Mikuláš tak má príležitosť predstaviť Jánošíka ako historickú postavu i legendu v centre poľského kultúrneho diania.  O skutočnosti, že jánošíkovskú tradíciu pokladajú za výnimočný kultúrny fenomén aj v poľskej kultúre, svedčí mimoriadny záujem návštevníkov vernisáže. Podujatie otvoril riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave pán Milan Novotný s autorkou výstavy a publikácie Ruženou Antolovou z Múzea Janka Kráľa. Otvorenia sa zúčastnilo vyše sto návštevníkov. Medzi nimi aj profesorky Varšavskej univerzity Joanna Goszczyńska, riaditeľka Inštitútu slavistiky a autorka slovenskej publikácie Mýtus o Jánošíkovi , Dorota Folga-Januszewska, riaditeľka Inštitútu muzeológie, pán Ján Bošnovič, riaditeľ Národného centra slovenského turizmu vo Varšave, pani Elźbieta Piskorz-Braneková z Etnografického múzea vo Varšave a mnohí ďalší.

Múzeum Janka Kráľa nie je neznáme ani vo Varšave. S pani prof. Goszczyńskou mala možnosť spolupracovať na téme Jánošík a stretnúť sa na medzinárodnej konferencii o zbojníctve v Poľsku Ružena Antolová a s etnografkou pani Piskorz-Branekovou spolupracovala na úspešnej výstave Nástenky Ľubica Rybárska.

Výstavu Jánošík, karpatský zbojník zrealizovalo Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši s finančnou podporou EÚ z cezhraničnej spolupráce SR – Poľsko a jej prvé uvedenie sa uskutočnilo v novembri 2006 v Liptovskom Mikuláši. Veľké výstavné leporelo zaznamenalo už 18 uvedení na území Slovenska, Poľska a Čiech. Do Varšavy prišlo po uvedení v partnerskom múzeu v Živci. Vo Varšave by malo zotrvať do konca januára. Poľská strana má záujem, aby výstava spolu s publikáciou putovala aj po ďalších poľských mestách a v lete sa vrátila na Slovensko. V auguste už o výstavu prejavila záujem  Matica slovenská v Srbsku a výstava spolu s publikáciou by mal byť prezentovaná Slovákom v Báčskom Petrovci a v obci Jánošík v Srbsku.

Výstava i publikácia podáva komplexný pohľad na jánošíkovskú tradíciu a vychádza z dlhodobého záujmu Múzea Janka Kráľa o danú problematiku. Predstavuje množstvo dokumentov, fotografického materiálu a načrtáva ako z historickej postavy zbojníka mohla vyrásť najväčšia legenda karpatského zbojnícka. Práve rok 2013, kedy sme si pripomínali 300. výročie legendy, nás záujmom odbornej i laickej verejnosti presvedčil, že toto úsilie má zmysel.

-ra-

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.