Kontakt

Janko Alexy medzi členmi spolku Detvan

Tento rok si pripomíname 120 rokov od narodenia nášho rodáka Janka Alexyho (25. január 1894 – 22. september 1970). Bol všestrannou osobnosťou s mnohorakými aktivitami. Úspešne ovládol maliarsku paletu i spisovateľské pero, ktoré sa v jeho tvorbe vzájomne dopĺňali. V povedomí verejnosti je známy ako zakladateľ moderného slovenského výtvarného umenia. Neúnavne organizoval umelecký a kultúrny život, veľa energie venoval záchrane a obnove historických a umeleckých pamiatok. Na budúci rok uplynie 60 rokov odvtedy, ako sa s inými osobnosťami usiloval o založenie Múzea Janka Kráľa i dnešnej Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.

Pripomeňme si, že Janko Alexy v rokoch 1919 – 1925 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V tom čase bol aj členom akademického kultúrneho spolku Detvan, ktorému je venovaná aj aktuálna výstava v našom múzeu. Na pôde tohto spolku založil s budúcim spisovateľom Gejzom Vámošom generačný časopis Svojeť. Vydali iba šesť čísel, za tri posledné bol zodpovedný Janko Alexy. Na spolkový život spomína v zborníku Detvan 50 rokov v Prahe, ktorý vyšiel v roku 1932.

Ako predmet mesiaca sme vybrali čiernobielu fotografiu z roku 1922, na ktorej sú zvečnení členovia spolku Detvan, výtvarníci združení okolo spomínaného časopisu Svojeť. Horný rad zľava: K. Salay, Štefan Polkoráb, Jozef Pospíšil, Stanislav Bíroš, neznámy, J. Mundrončík, Štefan Straka. Dolná rad zľava: Vojtech Ihriský, Štefan Dodek, T. Kuzmanyová, Janko Alexy, Ladislav Treskoň, Karol Ondreička.

 -ib-

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.