Kontakt

Ivan Korman - Obrazy a básne

„Za tvorbou Ivana Kormana, premenlivou, ponornou, znepokojivou, vážnou i ľahkovážnou, reflektujúcou absurditu i filozofiu, vedomie i podvedomie, vnútornú i vonkajšiu prírodu, skutočnosť i nadskutočnosť, kategóriu času i nadčasovosť, slobodu i podmienenosť, vzburu, zmenu i praprírodnú i praľudskú podstatu, za každým z týchto stretnutí dvoch vzdialených pojmov na nesúhlasnom pláne je totiž skrytá jednota, ktorú by sme mohli nazvať aj identitou človeka a diela,“ napísal na margo Kormanovej výtvarnej tvorby jej znalec, kunsthistorik Karol Maliňák, ktorý je zároveň kurátorom výstavy Ivan Korman – Obrazy a básne. Výstava vznikla pri príležitosti nedožitej sedemdesiatky umelca a prezrieť si ju môžete vo výstavnej sieni Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši od 13. novembra 2015 do 31. januára 2016.

Ivan Korman (1945 – 2002) bol mnohostranne nadaný človek, preto aj strohý výpočet jeho aktivít je pomerne obsiahly: bol výtvarník, básnik, novinár, múzejník, kultúrny a environmentálny aktivista v jednej osobe. Výstava Ivan Korman – Obrazy a básne, a ešte vo väčšej miere rovnomenný katalóg, napĺňa tieto pojmy obsahom a približuje viaceré aspekty Kormanovej tvorivej osobnosti. Avšak, slovami kurátora výstavy, „cieľom výstavy nie je len jednoduché sprítomnenie životného príbehu a tvorby Ivana Kormana. Rovnako dôležitým je ukázať, že dobrý umelec, nech ide o maliara, sochára, básnika, spisovateľa či hudobníka, musí mať bez ohľadu na vonkajšie tlaky často efemérnych vply­vov predovšetkým svoj vlastný autentický vnútorný príbeh, citlivo rezonujúci cez jeho internú pamäť, ktorá vychádza zo svojbytnej esencie vnímania podstatných ľudských hodnôt v čase i priestore. A aj Kormanov význam spočíval v tom, že bol takým, akým bol – človekom s hlbokým morálnym základom a vedomím, ktorý sa nebál vyjadriť svoj názor, nech bol akokoľvek nepohodlný. Vďaka tomu patril jednoznačne k výrazným postavám mesta, a až po jeho odchode sa ukazuje, ako tu ľudia takéhoto druhu chýbajú.“

-zun-

Pozvánka JPG

Tlačová správa PDF

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.