Kontakt

Fotografia z návštevy W. S. Watsona

Na fotografii vidíme viaceré významné osobnosti, ktoré sa v júni 1928stretli na terase rodinnej vily Lackovcov v Liptovskom Mikuláši, pri príležitosti návštevy britského historika Roberta Wiliam Setona-Watsona (Scotus-Viator), profesora dejín na Univerzite v Londýne, ktorý v tom istom roku získal aj čestný doktorát Univerzity Komenského v Bratislave. Tento muž sa pred rokom 1918 intenzívne zaoberal národnostnou otázkou v Uhorsku. Na cestách po Slovensku (vtedy Hornom Uhorsku) získal mnoho poznatkov o vtedajšom postavení slovenského národa. Spolu s prameňmi o slovenskej histórii, hospodárskom a kultúrnom živote ktoré mu poskytli slovenskí vzdelanci, uverejnil svoje poznanie v knihe Národnostná otázka v Uhorsku (preklad vyšiel v češtine r. 1913 v Brne). V knihe sa mladý historik usiloval vzbudiť záujem sveta o slovenský problém a dožadoval sa, aby Slováci a Česi boli spojení do samostatného spoločného štátu.

Vráťme sa k fotografii. Hostiteľmi vzácnej spoločnosti boli Lackovci, ktorí na začiatku 20. storočia sami vykonali veľa užitočnej práce pri presadzovaní slovenských záujmov, osobne i finančne podporujúc slovenských kandidátov pri voľbách do uhorského snemu. Z Mikulášanov na fotografii nechýba Jozef Stodola, starosta mesta, tiež rodák a ev. kňaz Fedor Ruppeldt. Z Ružomberka pricestoval Andrej Hlinka. Setona-Watsonasprevádzal senátor Národného zhromaždenia Ján Kovalik a tajomník Matice slovenskej Štefan Krčméry.

Fotografiu, ktorú zhotovil mikulášsky fotograf Michal Jungmann (svoj ateliér mal priamo oproti vile Lackovcov) získalo múzeum v roku 1969. Darom ju venovala Mária Lacková, rod. Markovičová, jedna z dám, ktorá sa nachádza na snímke.

-ib-
 

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.