Kontakt

Ekofotografia 2013

EKOFOTOGRAFIA je už tradičnou medzinárodnou súťažnou výstavou fotografií s ekologickou tematikou, ktorú organizuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš v dvojročných intervaloch. Tento rok bude jej hostiteľom liptovskomikulášske Múzeum Janka Kráľa.

Poslaním výstavy je prostredníctvom fotografie poukázať na prírodné zvláštnosti, ktoré nás obklopujú, na ich krásy ale i negatívne zásahy človeka do prírody. Cieľom je rozšíriť poznatky o prírode a krajine a tak nabádať hlavne mladých ľudí k úsiliu o zachovanie a ochranu všetkého, čo okolo nás príroda vytvorila. Životné prostredie je dnes pojem, ktorým sa zaoberá okrem vedeckých pracovníkov aj široká verejnosť a čoraz intenzívnejšie si uvedomujeme dôsledky zhoršeného stavu všetkých zložiek prostredia, ktorý vytvára problémy ľudstva našej doby. A práve Ekofotografiu možno charakterizovať ako prezentáciu obrazov, ktoré dokumentujú súčasný stav životného prostredia.

V tohtoročnom, jubilejnom 10. ročníku vystavuje 30 autorov zo  Slovenska, Česka a ďalekej Indonézie 168 fotografií, ktoré spájajú človeka s prírodným prostredím. Zábery, ktoré majú neobmedzené množstvo podôb a farieb, sú inšpiráciou pre návštevníka. Popri už tradičných krajinárskych námetoch sú zastúpené detailné zobrazenia živej i neživej prírody, prekrásne hory, zdatné dravce, farby dúhy, zrkadlový odraz zapadajúceho slnka na vodnej hladine, kolorit farieb v lístí stromov i lúčnych kvetov, panoramatické výhľady z neobyčajných výšok ale i príroda znečistená či spustošená. Medzinárodná súťažná výstava Ekofotografia obracia našu pozornosť na dianie vo svete, na krásu prírody ako i na ohrozenia, ktoré prírode neustále prináša rozvíjajúca sa civilizácia.

Odbornej porote, ktorá pracovala v zložení: predseda Ing. Jaroslav Chomo (Mesto Liptovský Mikuláš) a členovia Mgr. Zdenko Blažek (Múzeum Janka Kráľa), Danica Žiaková (Mesto Liptovský Hrádok), Ľubomír Zachar (SMOPaJ) a Valent Janči (SMOPaJ). Členovia poroty kladne hodnotili vysoké výtvarné cítenie s bohatou myšlienkovou hodnotou a rozhodli nasledovne:

Cenu múzea získal Matúš Kušnír z Rajca za fotografie Kaplnka sv. Anny a Za rána, Cenu riaditeľky SMOPaJ si odnesie Matej Uličný z Likavky za fotografiu Jeseň na Vlkolinci, Cenu Mesta Liptovský Mikuláš získal Radimír Siklienka z Topoľčianok za cyklus fotografií Súboj, Sojky a Sokol sťahovavý. Cenu Mesta Liptovský Hrádok porota udelila Janke Ambrózovej z Liptovskej Kokavy za fotografie Keď Liptov kvitne I. a II. a Osviežujúca rosa. Mladý autor z Bratislavy Dominik Púčik získal Cenu Mladý fotograf za práce so zaujímavými názvami: Ratolesť potrebuje vinič, I včela potrebuje kvet a Hviezda, ktorú i na zemi nájsť sa dá, Cenu za čiernobielu fotografiu získal Karel Prskavec z Liberca (ČR) za fotografiu Strom na skale, a poslednú špeciálnu cenu poroty získal pán z Indonézie – Akhmad Zona Adiardi za Zelenú a Hnedú krajinu (Green a Brown Land).

Slávnostná  vernisáž sa uskutoční 18. 9. 2013 vo výstavnej sieni Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Návštevníci si môžu výstavu pozrieť do 10. októbra 2013.

 Mgr. Mária Ošková – kurátorka výstavy

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.