Kontakt

Aktuálne výstavy

M. M. Harminc - Príbeh nestora slovenskej architektúry

04.07.2016

Michal Milan Harminc - Príbeh nestora slovenskej architektúry je názov výstavy, ktorú sme za účasti jej autorov otvorili vo výstavnej sieni Múzea Janka Kráľa v stredu 30. septembra 2015. V slovenskej premiére predstavuje život a dielo architekta a staviteľa európskeho formátu, ktorý zanechal svoje tvorivé stopy aj v Liptovskom Mikuláši.

Čítať viac

Ivan Korman - Obrazy a básne

04.07.2016

„Za tvorbou Ivana Kormana, premenlivou, ponornou, znepokojivou, vážnou i ľahkovážnou, reflektujúcou absurditu i filozofiu, vedomie i podvedomie, vnútornú i vonkajšiu prírodu, skutočnosť i nadskutočnosť, kategóriu času i nadčasovosť, slobodu i podmienenosť, vzburu, zmenu i praprírodnú i praľudskú podstatu, za každým z týchto stretnutí dvoch vzdialených pojmov na nesúhlasnom pláne je totiž skrytá jednota, ktorú by sme mohli nazvať aj identitou človeka a diela,“ napísal na margo Kormanovej výtvarnej tvorby jej znalec, kunsthistorik Karol Maliňák, ktorý je zároveň kurátorom výstavy Ivan Korman – Obrazy a básne.

Čítať viac

Judita Feňvešová: Obrazy

04.07.2016

Obrazy – to je názov v poradí šiestej autorskej výstavy liptovskej výtvarníčky Judity Feňvešovej. Výstava vznikla pri príležitosti minuloročných sedemdesiatin umelkyne a výstavné priestory Múzea Janka Kráľa zaplní farebnými symfóniami na pomedzí predmetnosti a abstrakcie od 20. apríla do konca mája 2016.

Čítať viac

Liptovský Mikuláš na starých pohľadniciach

04.07.2016

Najnovšia výstava Liptovský Mikuláš na starých pohľadniciach, inšpirovaná 730. výročím prvej písomnej zmienky o našom meste, prináša do výstavnej siene múzea atmosféru zašlých čias.

Čítať viac

Rudolf Kmeť, fotograf organizátor

04.07.2016

Múzeum Janka Kráľa pripravilo v spolupráci s rodinou Rudolfa Kmeťa a Domom Matice slovenskej výstavu Rudolf Kmeť, fotograf organizátor. Vernisáž výstavy sa uskutoční v Dome Matice slovenskej 18. marca 2015 o 16.00 hodine.

Čítať viac

Zázračný svet hračiek

04.07.2016

Výstava Zázračný svet hračiek je zostavená zo zbierkového fondu Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek - hrad Modrý Kameň a prezentuje hračku na Slovensku v 20. storočí. Krátkodobá tematická výstava je obohatená a doplnená interaktívnym kútikom, určeným pre najmenších návštevníkov.

Čítať viac

Stará škola hrou

04.07.2016

Dni adventné, vianočné i novoročné v Múzeu Janka Kráľa ozvláštni netradičná výstava Stará škola hrou. Za názvom sa skrýva prezentácia práce združenia Stará škola zo Smrečian, ktorého zmyslom a cieľom je najmä zmysluplné využitie voľného času pre malých i veľkých.

Čítať viac

SAMO HRIANKA Listovanie albumom života

04.07.2016

Výstava z cyklu Postavy mikulášskych dejín tentoraz predstaví finančníka a poprednú osobnosť bankového sektora v medzivojnovom Československu – Sama Hrianku. 

Čítať viac

SNP v strednom a hornom Liptove

04.07.2016

Výstava vznikla pri 70. výročí Slovenského národného povstania v spolupráci renomovaného vojenského historika doc. PhDr. Oldřicha Vaněka, CSc. a pracovníkov Múzea Janka Kráľa.

Čítať viac

Z histórie horskej záchrany

04.07.2016

Výstavu Z HISTÓRIE HORSKEJ ZÁCHRANY realizuje múzeum v spolupráci s Klubom seniorov Horskej služby pri príležitosti 60. výročia vzniku Horskej služby na Slovensku. Zachytáva vývoj záchrany na horách od jej dobrovoľníckych podôb až po modernú profesionalizovanú záchranársku organizáciu.

Čítať viac

Jaroslav Uhel: Trištvrte

04.07.2016

Jaroslav Uhel sa narodil 18. januára 1954 v Palúdzke, mestskej časti Liptovského Mikuláša, ako najstarší z troch detí. Po absolvovaní Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši pokračoval vo vysokoškolských štúdiách, ktoré absolvoval v Banskej Bystrici na Pedagogickej fakulte a vo Waršave na Akadémii krásnych umení, Fakulte maliarstva v Poľsku, kde obhájil dizertačnú prácu, v roku 2009 ukončil habilitačné konanie.

Čítať viac

Nicolausfilm 35 - 31

04.07.2016

Známy klub neprofesionálnych filmárov a fotografov Amafilm Nicolaus si tento rok pripomína 35. výročie vzniku a 31 rokov pôsobenia v Liptovskom Mikuláši. Pri tejto príležitosti vznikla v spolupráci Mgr. Ivety Blažekovej z Múzea Janka Kráľa a „nicolausáka“ Ing. Jána Kusku výstava NICOLAUSFILM 35 - 31. Vo výstavnej sieni múzea ju uvidíte od 2. apríla do 15. júna 2014.

Čítať viac

 
 
© 2010 - 2018 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.