Kontakt

Aktuálne výstavy

Rudolf Kmeť, fotograf organizátor

04.07.2016

Múzeum Janka Kráľa pripravilo v spolupráci s rodinou Rudolfa Kmeťa a Domom Matice slovenskej výstavu Rudolf Kmeť, fotograf organizátor. Vernisáž výstavy sa uskutoční v Dome Matice slovenskej 18. marca 2015 o 16.00 hodine.

Čítať viac

Zázračný svet hračiek

04.07.2016

Výstava Zázračný svet hračiek je zostavená zo zbierkového fondu Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek - hrad Modrý Kameň a prezentuje hračku na Slovensku v 20. storočí. Krátkodobá tematická výstava je obohatená a doplnená interaktívnym kútikom, určeným pre najmenších návštevníkov.

Čítať viac

Stará škola hrou

04.07.2016

Dni adventné, vianočné i novoročné v Múzeu Janka Kráľa ozvláštni netradičná výstava Stará škola hrou. Za názvom sa skrýva prezentácia práce združenia Stará škola zo Smrečian, ktorého zmyslom a cieľom je najmä zmysluplné využitie voľného času pre malých i veľkých.

Čítať viac

SAMO HRIANKA Listovanie albumom života

04.07.2016

Výstava z cyklu Postavy mikulášskych dejín tentoraz predstaví finančníka a poprednú osobnosť bankového sektora v medzivojnovom Československu – Sama Hrianku. 

Čítať viac

SNP v strednom a hornom Liptove

04.07.2016

Výstava vznikla pri 70. výročí Slovenského národného povstania v spolupráci renomovaného vojenského historika doc. PhDr. Oldřicha Vaněka, CSc. a pracovníkov Múzea Janka Kráľa.

Čítať viac

Z histórie horskej záchrany

04.07.2016

Výstavu Z HISTÓRIE HORSKEJ ZÁCHRANY realizuje múzeum v spolupráci s Klubom seniorov Horskej služby pri príležitosti 60. výročia vzniku Horskej služby na Slovensku. Zachytáva vývoj záchrany na horách od jej dobrovoľníckych podôb až po modernú profesionalizovanú záchranársku organizáciu.

Čítať viac

Jaroslav Uhel: Trištvrte

04.07.2016

Jaroslav Uhel sa narodil 18. januára 1954 v Palúdzke, mestskej časti Liptovského Mikuláša, ako najstarší z troch detí. Po absolvovaní Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši pokračoval vo vysokoškolských štúdiách, ktoré absolvoval v Banskej Bystrici na Pedagogickej fakulte a vo Waršave na Akadémii krásnych umení, Fakulte maliarstva v Poľsku, kde obhájil dizertačnú prácu, v roku 2009 ukončil habilitačné konanie.

Čítať viac

Nicolausfilm 35 - 31

04.07.2016

Známy klub neprofesionálnych filmárov a fotografov Amafilm Nicolaus si tento rok pripomína 35. výročie vzniku a 31 rokov pôsobenia v Liptovskom Mikuláši. Pri tejto príležitosti vznikla v spolupráci Mgr. Ivety Blažekovej z Múzea Janka Kráľa a „nicolausáka“ Ing. Jána Kusku výstava NICOLAUSFILM 35 - 31. Vo výstavnej sieni múzea ju uvidíte od 2. apríla do 15. júna 2014.

Čítať viac

Detvan - slovenský spolok v Prahe

04.07.2016

Detvan je slovenský spolok v Prahe s najdlhším trvaním a tradíciou. Počas jeho existencie sa v ňom vystriedalo niekoľko generácií a každá mu vtlačila svoju nezameniteľnú pečať a charakter.

Čítať viac

Z tichých i búrnych chvíľ

04.07.2016

Martin Rázus (1888 – 1937) – básnik a spisovateľ, farár, politik. Literárna, cirkevná i morálna autorita svojej doby. Narodil sa 18. októbra 1888 v rodine roľníka a robotníka vo Vrbici pri Liptovskom Svätom Mikuláši.

Čítať viac

Ekofotografia 2013

04.07.2016

EKOFOTOGRAFIA je už tradičnou medzinárodnou súťažnou výstavou fotografií s ekologickou tematikou, ktorú organizuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš v dvojročných intervaloch. Tento rok bude jej hostiteľom liptovskomikulášske Múzeum Janka Kráľa.

Čítať viac

50 rokov jánošíkovských tradícií v MJK

04.07.2016

Výstava zachytáva expozície a výstavy venované jánošíkovským tradíciám, ktoré múzeum za 50 rokov pripravilo a jej súčasťou je výber obrazov Janka Alexyho, filmové kostýmy, rekvizity z filmu Jánošík, ale ja ďalšie predmety, ktoré tvoria súčasť zbierkového fondu múzea k jánošíkovským tradíciám.

Čítať viac

 
 
© 2010 - 2018 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.