Kontakt

Aktuality

Múzejné starinky 2015

21.06.2016

Tohtoročné Múzejné starinky sa svojím obsahom vracajú k najväčším výročiam regionálnej histórie, ktorými v roku 2015 žilo aj naše múzeum.

Čítať viac

730. výročie pripomenie aj výstava starých pohľadníc

21.06.2016

Liptovský Mikuláš si v tomto roku pripomína 730. výročie prvej písomnej zmienky. Prvý zápis o Svätom Mikuláši sa nachádza v listine kráľa Ladislava IV., ktorou povýšil svojich vojakov Mikuláša a Ondreja (synov Serafína, rytiera českého pôvodu) do stavu uhorských šľachticov, a to na základe ocenenia ich vojenskej služby.

Čítať viac

Múzejné starinky 2014

21.06.2016

Múzejné starinky, periodikum novinového typu, pripravuje naše múzeum každoročne už 15 rokov. Sú pohľadom do múzejného zákulisia, depozitárov a archívu múzea, pripomienkou známych i menej známych osobností, prí...

Čítať viac

Francúzsky veľvyslanec v múzeu

21.06.2016

V piatok 17. októbra 2014 navštívil Múzeum Janka Kráľa veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Didier Lopinot. V sprievode primátora mesta Liptovský Mikuláš Alexandra Slafkovského si prezrel mikulášsku synagógu, stálu e...

Čítať viac

Rázusovie dom v rekonštrukcii

21.06.2016

Od začiatku leta je expozícia rodného domu Rázusovcov vo Vrbici pre verejnosť zatvorená. Objekt patriaci mestskému Múzeu Janka Kráľa zažíva od roku 1993, keď bol po rekonštrukcii sprístupnený verejnosti, najväčší stavebný ruch....

Čítať viac

Múzeum vystavuje za hranicami

21.06.2016

Liptovský Mikuláš a Opava si v tomto roku pripomínajú už 50. výročie partnerských vzťahov. Pri tejto príležitosti a v rámci slávnostného otvorenia 57. ročníka multižánrového festivalu Bezručova Opava, boli 4. sept...

Čítať viac

Jan Komornicki v Múzeu Janka Kráľa

21.06.2016

Aktuálnu výstavu Múzea Janka Kráľa Z histórie horskej záchrany si v piatok 11. júla 2014 prezreli vzácni hostia z Poľska. Jan Komornicki, bývalý veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku (1997 - 2003) a niekdajší ústredný...

Čítať viac

Jánošík v poľskom Dubiecku

21.06.2016

V  Dubiecku, neďaleko mesta Przemysl, završuje svoje putovanie po Poľsku slovensko-poľská výstava Jánošík, karpatský zbojník. Za účasti jej autorky Mgr. Ruženy Antolovej bola otvorená v nedeľu 13. júla 2014 ako súčasť festivalu Galícia...

Čítať viac

Prednáška o Martinovi Martinčekovi v Tatranskej galérii

21.06.2016

Životné osudy významného slovenského fotografa JUDr. Martina Martinčeka priblíži v utorok 3. júna 2014 popradskému publiku prednáška Mgr. Ivety Blažekovej v Tatranskej galérii.  Uplynulý rok sme si v Múzeu Janka Kráľa výstavou...

Čítať viac

Jánošík v poľskej Pile

21.06.2016

Výstava Múzea Janka Kráľa Jánošík - karpatský zbojník spolu s publikáciou Jánošík - od skutočnosti k legende otvorila festival „Za horami, za lesmi...“ – obraz Slovenska a Čiech v predstavách Poliakov, ktor&yacut...

Čítať viac

Informácia o zmene termínu podujatia

21.06.2016

Všetkým priaznivcom filmového klubu Nicolausfilm oznamujeme, že avizované popoludnie 30. apríla t. r. sa nekoná. Stretnutie s najnovšími filmami nicolausákov sa uskutoční ako derniéra výstavy Nicolausfilm 35-31 v stredu 11. júna 2...

Čítať viac

Správa o činnosti múzea za rok 2013

21.06.2016

Rok 2013, ktorý sme v uplynulých dňoch bilancovali vo výročnej správe o činnosti múzea i na rozborovom stretnutí so zástupcami zriaďovateľa, bol pre naše múzeum nielen rokom s najvyššou návštevnosťou od predkrízov&eacu...

Čítať viac

 
 
© 2010 - 2018 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.