Kontakt

Aktuality

Múzeum vystavuje za hranicami

21.06.2016

Liptovský Mikuláš a Opava si v tomto roku pripomínajú už 50. výročie partnerských vzťahov. Pri tejto príležitosti a v rámci slávnostného otvorenia 57. ročníka multižánrového festivalu Bezručova Opava, boli 4. sept...

Čítať viac

Jan Komornicki v Múzeu Janka Kráľa

21.06.2016

Aktuálnu výstavu Múzea Janka Kráľa Z histórie horskej záchrany si v piatok 11. júla 2014 prezreli vzácni hostia z Poľska. Jan Komornicki, bývalý veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku (1997 - 2003) a niekdajší ústredný...

Čítať viac

Jánošík v poľskom Dubiecku

21.06.2016

V  Dubiecku, neďaleko mesta Przemysl, završuje svoje putovanie po Poľsku slovensko-poľská výstava Jánošík, karpatský zbojník. Za účasti jej autorky Mgr. Ruženy Antolovej bola otvorená v nedeľu 13. júla 2014 ako súčasť festivalu Galícia...

Čítať viac

Prednáška o Martinovi Martinčekovi v Tatranskej galérii

21.06.2016

Životné osudy významného slovenského fotografa JUDr. Martina Martinčeka priblíži v utorok 3. júna 2014 popradskému publiku prednáška Mgr. Ivety Blažekovej v Tatranskej galérii.  Uplynulý rok sme si v Múzeu Janka Kráľa výstavou...

Čítať viac

Jánošík v poľskej Pile

21.06.2016

Výstava Múzea Janka Kráľa Jánošík - karpatský zbojník spolu s publikáciou Jánošík - od skutočnosti k legende otvorila festival „Za horami, za lesmi...“ – obraz Slovenska a Čiech v predstavách Poliakov, ktor&yacut...

Čítať viac

Informácia o zmene termínu podujatia

21.06.2016

Všetkým priaznivcom filmového klubu Nicolausfilm oznamujeme, že avizované popoludnie 30. apríla t. r. sa nekoná. Stretnutie s najnovšími filmami nicolausákov sa uskutoční ako derniéra výstavy Nicolausfilm 35-31 v stredu 11. júna 2...

Čítať viac

Správa o činnosti múzea za rok 2013

21.06.2016

Rok 2013, ktorý sme v uplynulých dňoch bilancovali vo výročnej správe o činnosti múzea i na rozborovom stretnutí so zástupcami zriaďovateľa, bol pre naše múzeum nielen rokom s najvyššou návštevnosťou od predkrízov&eacu...

Čítať viac

Výstava Martin Rázus v Martine

21.06.2016

Výstava Z tichých i búrnych chvíľ , ktorá vznikla v Múzeu Janka Kráľa pri príležitosti 125. výročia narodenia spisovateľa, politika a ev. a. v. farára Martina Rázusa, sa krátko po premiérovej inštalácii v domovskom múze...

Čítať viac

Kolaudácia

21.06.2016

27. februára 2014 prebehla v Múzeu Janka Kráľa kolaudácia stavebných úprav Mikulášskej mučiarne a priľahlého podbránia, kde vznikol atraktívny priestor na vystavenie historického koča. Kolaudačné konanie je záverečný krok k&nb...

Čítať viac

Publikácia Mestské múzeá

21.06.2016

Začiatkom roka uviedlo vydavateľstvo Dajama na slovenský knižný trh ďalší zaujímavý titul z edície Kultúrne krásy Slovenska. Kniha Mestské múzeá nadväzuje na publikácie o celoštátnych a regionálnych...

Čítať viac

PF 2014

21.06.2016

Kolektív pracovníkov Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši želá všetkým svojim priateľom, priaznivcom, podporovateľom, návštevníkom, ako aj širokej verejnosti úspešný rok 2014. Veríme, že nám aj naďalej...

Čítať viac

Múzejné starinky 2013

21.06.2016

S koncom roka prichádza čas bilancovania i poobhliadnutia sa za výsledkami našej práce. Priestorom na ich prezentáciu sú aj Múzejné starinky, občasník Múzea Janka Kráľa novinového typu, ktorý každoročne temer bez prestávky vydá...

Čítať viac

 
 
© 2010 - 2017 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.