Kontakt

730. výročie pripomenie aj výstava starých pohľadníc

Liptovský Mikuláš si v tomto roku pripomína 730. výročie prvej písomnej zmienky. Prvý zápis o Svätom Mikuláši sa nachádza v listine kráľa Ladislava IV., ktorou povýšil svojich vojakov Mikuláša a Ondreja (synov Serafína, rytiera českého pôvodu) do stavu uhorských šľachticov, a to na základe ocenenia ich vojenskej služby. Súčasne im priznal oprávnené vlastníctvo majetkov, lebo novopečeným šľachticom Mikulášovi a Ondrejovi už vtedy v Liptove patrili majetky a dediny Svätý Peter, Svätý Mikuláš a Ondrašová. Listinu o opísanom právnom akte vyhotovila kráľovská kancelária na hrade Spiš v stredu 8. mája 1286.

Toto významné výročie si pracovníci Múzea Janka Kráľa budú počas celého roka pripomínať sériou podujatí a výstav. Od 8. júna do 21. augusta verejnosti ponúknu výstavu Liptovský Mikuláš na starých pohľadniciach. V týchto dňoch ju pripravuje Mgr. Iveta Blažeková. Systematickému budovaniu zbierky pohľadníc mesta sa venuje od roku 1995, so snahou získať do zbierky všetky novo vydané pohľadnice a dopĺňať tie historické. Aktuálne zbierka obsahuje 374 kusov pohľadníc Liptovského Mikuláša. Najstaršie z nich pochádzajú z posledných rokov 19. storočia. O dve desaťročia staršie sú fotografie, ktoré dokumentujú vzhľad mesta po veľkom požiari, ktorý poznačil vzhľad mesta 27. apríla 1878. Výstava je koncipovaná ako prechádzka ulicami mesta. Prostredníctvom dobových kolorovaných i čiernobielych pohľadníc, krátkych popisných a ďalších historických textov sa návštevníci zoznámia s podobou jednotlivých mikulášskych ulíc, súkromných domov i verejných budov  od konca 19. storočia do 50. rokov minulého storočia. Výstava tak nielen sprostredkuje atmosféru zašlých čias, ale aj zdokumentuje plynutie času a premeny Liptovského Mikuláša.  Stane sa tak aj vďaka spolupráci s dvoma liptovskomikulášskymi zberateľmi – Matejovi Krevovi a Ladislavovi Kopincovi.

-ib-

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.