Kontakt

62 dní bojov o Liptovský Mikuláš

V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš. Tieto boje v trvaní dvoch mesiacov sa zapísali do histórie československých jednotiek na Východe ako najťažšie na území Slovenska.

Po vyčerpávajúcich bojoch v priestore Duklianskeho priesmyku 1. československý zbor v decembri 1944 dosiahol východoslovenskú rieku Ondava. Za prelomenie obrany na siedmych karpatských hrebeňoch v hĺbke 50 kilometrov však československé jednotky zaplatili krvavú cenu; padol veliteľ 1. čs. samostatnej brigády, padlo alebo bolo zranených päť zo šiestich veliteľov peších práporov a samotné prápory boli zredukované na veľkosť rôt. Zakiaľ boli jednotky náhlivo doplňované mobilizovanými vojakmi z východného Slovenska, v januári sa front opätovne pohol smerom na západ. Sovietska zimná ofenzíva v Poľsku prelomila nemeckú obranu do hĺbky, čoho následkom bol aj ústup nemeckých vojsk z línie medzi Svidníkom a Stropkovom, stojacich oproti 1. československému zboru.

Československé brigády prenasledovali nepriateľa v sérii menších šarvátok smerom na západ. Ustupujúce nemecké jednotky sa postavili na významnejší odpor pred Levočou, na Branisku a pri Važci, ale v priebehu dvoch týždňov sa front posunul o stopäťdesiat kilometrov. Začiatkom februára 1945 sa však postup československých jednotiek náhle zastavil na dosah od mesta Liptovský Mikuláš. Pochodmi a bojmi vyčerpaná pechota, hlboký sneh, nedostatočné zásobovanie a dôkladne pripravená nemecká obrana naprieč Liptovskou kotlinou dávali tušiť, že nadchádza fáza tvrdých bojov, kde terén, počasie a skúsenosti nahrávajú nemeckej obrane. Vtedy ešte nik nepredpokladal, že  boje v Liptove potrvajú až do jari.

Prvé ofenzívy československých jednotiek v otvorenom teréne severnej od mesta zlyhali v nepriateľskej paľbe a hlbokom snehu. Prieskum nemal čas identifikovať nemecké obranné pozície, delostrelecká paľba bola vedená len na predpokladané priestory a úroveň československej pechoty 1. a 3. brigády, len nedávno doplnených mobilizovanými brancami, nedosahovala dostatočnú úroveň. Nemecká obrana sa zdala neprekonateľná a Čechoslováci boli nútení prejsť do dočasnej obrany.

Obdobím najkrvavejších bojov bola československo-sovietska ofenzíva medzi 3. – 11. marcom 1945, kedy sovietske jednotky dočasne ovládli Liptovský Sv. Mikuláš a dominujúce výšiny Háj a Nicovô, zakiaľ severnejšie útočiace československé brigády prenikli do údolia Jalovčianky a dobyli obce Trstené a Bobrovec v taktickej hĺbke nemeckej obrany. Avšak séria nemeckých protiútokov čoskoro vrhla útočníkov nazad; po týždni bojov o výšiny severne od mesta bol neúspech ofenzívy korunovaný stratou samotného Liptovského Sv. Mikuláša. 1. československá brigáda pritom sotva vyviazla z hroziaceho obkľúčenia v meste. Československé jednotky za 9 dní utrpeli straty 2000 padlých, ranených a nezvestných vojakov.

Dôkladná príprava, doplnenie a výcvik čs. jednotiek, ako aj zlepšenie klimatických podmienok však nakoniec viedli k úspechu. Generálna československá ofenzíva z 30. marca 1945 v sile troch brigád prelomila nemeckú obranu severne od mesta a československá pechota a delostrelectvo sa pevne zachytili na dobytom území pod Západnými Tatrami. Nemecké protiútoky, aj za podpory obrnených vozidiel sa proti československej obrane nepresadili a po štyroch dňoch bojov začali nemecké jednotky 320. divízie ľudových granátnikov gen. Kilianiho ustupovať z Liptova smerom na západ. Ráno 4. apríla 1945 o šiestej hodine vstúpili jednotky 4. československej samostatnej brigády do oslobodeného mesta. 

Miesta bojov dodnes pripomínajú zákopy v horách, pamätníky padlým v obciach a predovšetkým najväčší československý vojenský cintorín na Háji, kde je pochovaných vyše 1300 padlých československých vojakov.

Ku 70. výročiu oslobodenia mesta pripravilo Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši prednášku o priebehu bojov pre odbornú aj širokú verejnosť. V jej obsahu nebudú chýbať mapy bojiska s animovanými frontovými líniami, popis typov zbraní bojujúcich strán, dokumentačné filmové zábery a archívne hlásenia jednotiek čs. zboru z rozhodujúcich dní bojov. Diváci si takisto budú môcť pozrieť na dnešných fotografiách miesta, o ktoré sa pred 70 rokmi tak urputne bojovalo. Najväčšou zaujímavosťou však budú jedinečné archívne filmové zábery vstupu československých jednotiek do oslobodeného mesta. Prednáška s názvom „62 dní bojov o Liptovský Mikuláš“ sa uskutoční v piatok 10. apríla 2015 o 16.00 hodine v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

-jv-

Kultúrno-vzdelávacie podujatia Beseda s Alenou Stašíkovou Galvánkovou Známková tvorba venovaná udalostiam a osobnostiam mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov 130. výročie narodenia Martina Rázusa Tanec strún Pocta Zolovi Palugyayovi Veselé letné čítanie Retrotančiareň 2018 Mosty- gesharim Holokaust poraimos Srdce na dlani Al kanfej hašalom Rázusovie Vrbica Jonathans dive Noc v múzeu 2018 Veľká vojna Májové oslavy 2017 Noc múzeí a galérií 2017 Jozef Miloslav Hurban Festival múzeí Slovenska 2017 Biblia na známkach Posledná noc Jánošíkova Hakol bamachol - zevulun Retroparty Marína Hodžová Život pod osmanskou hrozbou Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Literárny pozdrav z Turca a Považia Stretnutie s osobnosťami mesta Recepty z krásnej literatúry Čas v nás Oslavy 100. výročia mikulášskych prvých májov Klavír pod arkádami Júlové koncerty v synagóge Augustové koncerty v synagóge Vernisáž výstavy Štefana Packu Cithara sanctorum - 380 rokov od jej prvého vydania Spomínanie na Soňu Kovačevičovú Uvedenie knihy Významní slovenskí právnici Hodža hovorí, počúvajme Vtáčí stromček 2016 Metamorfózy mikulášskeho námestia Nechaj sa zlapať! Pongrácovci - zemiansky rod z Liptovskej Ondrašovej a Svätého Mikuláša Z Hlbokého do Mikuláša Rázusovie Vrbica 2017 Retrotančiareň so Slovak Tango Piesne kráľa Dávida Holokaust poraimos MOSTY GESHARIM 2017 Zločin a trest Stretnutie u Rázusovcov vo Vrbici Móric August Beňovský December v Rázusovie dome Moje literárne poklady Sprievodca po cintorínoch Liptova Prezentácia bibliografie básnika Jozefa Daníka 170. výročie vyhlásenia Liptovských žiadostí Literárne ozveny Stretnutie s osobnosťami mesta Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Eduard Penkala Albert Škarvan Areál piety na Háji - 55 rokov od otvorenia V Rázusovie uličke 2016 Noc v múzeu 2016 Slečinka Uličných Dejiny sirotincov v Liptove Retotančiareň 2016 Náš pán učiteľ To je vojna! K pôvodu liptovských Kernovcov Alojz Lutonský Vtáčí stromček 2015 Október s Ľudovítom Štúrom Harminc a Mikuláš Rok Ľudovíta Štúra - ponuka prednášok Augustové koncerty v synagóge Tvorivé dielne s Esther Shilo V synagóge vystúpi folklórny súbor z Izraela Pocta obetiam V Rázusovie uličke 2015 Ponuka prednášok v synagóge Kvarteto AndreaS: Zrkadlo bolesti Noc v múzeu u Rázusovcov Jar Adely Ostrolúckej Oslavy 70. výročia konca 2. svetovej vojny 62 dní bojov o Liptovský Mikuláš 70. výročie oslobodenia mesta Mikulášski seniori sa dozvedeli viac o Jánošíkovi O horskej záchrane v ZS DDS Tvorivo vo svete hračiek Hrnčiarstvo hrou Spomienka na Júliusa Lenka Liptovský Mikuláš vo Veľkej vojne Uvedenie knihy profesora Uličného Liptovská kaviareň 2014 Spojeneckí výsadkári v roku 1944 Októbrové soirée s Dušanom Pálkom Návraty: Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Augustové koncerty v synagóge Prezentácia SNP v strednom a hornom Liptove Oslavy 70. výročia SNP Retrotančiareň 2014 Letné kino 2014 Derniéra Nicolausfilm 35-31 Rázusovie Vrbica 2014 Noc v múzeu 2014 V Rázusovie uličke 2014 Stopy Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Janko Kráľ - život a dielo v obrazoch Filmová hodinka s Nicolausfilmom Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Jánošík v regionálnej výchove Československí vojaci v boji o Liptovský Mikuláš Janko Alexy Oživená história Liptovská kaviareň 2013 Zbojníctvo na Slovensku Stretnutia s MR Apokalypsa v Karpatoch August 1968 v Liptovskom Mikuláši Otvorenie zrekonštruovanej Mikulášskej mučiarne a uvedenie publikácie Jánošík - od skutočnosti k legende Letný filmový klub Juniáles 2013 Noc v múzeu s Jánošíkom Otĺkaj sa píšťalôčka Oslavy dňa víťazstva nad fašizmom Retroklub: Výlety, výlety... Derniéra výstavy Martin Martinček Čs. vojaci v západnom odboji počas II.sv. vojny Oslavy 68. výročia oslobodenia mesta Ivan Stodola - lekár, spisovateľ, humanista z LM Oživená história - II. ročník výstavy Vernisáž výstavy Martin Martinček Vtáčí stromček 2012 Z počiatkov mikulášskeho lyžovania Inaugurácia známky Pavla Socháňa Drotári v Rázusovie dome Liptovská kaviareň 2012 Vernisáž výstavy Pavol Strauss Cenoty - záhadné jaskyne Mayov Mosty Gesharim 2012 Retroklub: Športové všeličo Celebrity s.r.o. Ľadová história - tvorivé dielne Rozprávka o hlúpej žene Koncert v synagóge Vernisáž výstavy Slávne vily Slovenska Ako sa Mikuláš stoličným mestom stal Vernisáž výstavy Ľadová história Holokaust... a čo bolo potom? Zbohom storočie Bitka pri Vavrišove Rázusovie Vrbica Pietne stretnutie Noc v múzeu 2012 1.ČSAZ a oslobodenie L. Mikuláša Najkrajšie české a slovenské detské knihy Oslavy 67. výročia víťazstva nad fašizmom Týždeň Janka Kráľa Vivat G. Tranoscius Retroklub Železnô Derniéra Z potuliek po svete Oživená história Derniéra výstavy V salóne Osobnosti LM na známkach Od Lucie do Vianoc Núdzové pristátie lietadla Podujatia pre základné školy Osobnosti mesta na známkach Mosty Gesharim 2011 Derniéra výstavy Bonbóniky Ladislav Hanus Ježko a líška Najstaršie dejiny L. Mikuláša Taký bol Lipt. sv. Mikuláš Rázusovie Vrbica Hračky od starkých Deň v múzeu Noc v múzeu 2011 Spomienka na Janka Kráľa Tajomstvá Veľkej noci Rozprávanie o knihách Liptova Rázusovie vtáčatá Ženy v dejinách mesta II. Stretnutie s Johnom Palkom Ženy v dejinách mesta Výlety s Milošom Janoškom Sprievodca po Vrbickom Cintoríne
 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.