Kontakt

50 rokov jánošíkovských tradícií v MJK

Rok 1963 bol rokom 250. výročia popravy legendárneho zbojníka Jánošíka. Mikulášski nadšenci, vtedajší aktivisti, sa dokázali spojiť, osloviť aj iné kúty republiky a pripraviť nebývalé podujatia. Iste ich k tomu viedla úcta k tradíciám ako i záujem rozvíjať región, ktorý dostal do vienka nielen nepreberné množstvo prírodných krás, ale aj historických i kultúrnych zaujímavostí. Napriek tomu, že aj oni zápasili s nedostatkom prostriedkov, toto ich snaženia bolo úspešné a ich vízia pestovať zbojnícku legendu v prospech rozvoja kultúrnych inštitúcií i cestovného ruchu, našla už trvalé uplatnenie. V týchto snahách zohrali mikulášski múzejníci nezastupiteľnú úlohu.

Jánošíkovská tradícia žije  Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši už od jeho počiatkov a nepretržite. Už pri samotnom vzniku dostalo múzeum do vienka kolekciu obrazov od maliara Janka Alexyho s jánošíkovskou tématikou a v roku 1963 zakúpilo kostýmy a rekvizity z farebného filmu o Jánošíkovi, ktorý mal celoštátnu premiéru v našom meste. V tom istom roku bola realizovaná prvá výstava Jánošík v histórii a tradícii.  Súčasťou osláv bolo odhalenie pamätnej tabule o súde s Jánošíkom na budove múzea. Vďaka týmto snahám múzeum, ktorého samotná  existencia bola v tom čase ohrozená, si našlo cestu nielen k návštevníkom, ale obhájilo si svoju opodstatnenosť a životaschopnosť.

Výstava zachytáva expozície a výstavy venované jánošíkovským tradíciám, ktoré múzeum za 50 rokov pripravilo a jej súčasťou je výber obrazov Janka Alexyho, filmové  kostýmy, rekvizity z filmu Jánošík, ale ja ďalšie predmety, ktoré tvoria súčasť zbierkového fondu múzea k jánošíkovským tradíciám.

Výstavu otvoríme 20. júna 2013 a potrvá do 12. septembra 2013.

Ružena Antolová

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.