Kontakt

1.ČSAZ a oslobodenie L. Mikuláša

Prednáška o histórii a bojoch 1. československého armádneho zboru o Liptovský Sv. Mikuláš prilákala vo štvrtok poobede do Múzea Janka Kráľa početné obecenstvo.

Úvod rozsiahlej prednášky patril Jurajovi Vanovčanovi z Klubu priateľov vojenskej histórie Slovenska. V jeho výklade sa odvíjal príbeh hŕstky vlastencov, ktorí po rozbití Československa nerezignovali a ušli do zahraničia s cieľom bojovať proti nepriateľovi. Čechoslováci na Východe tvoria vlastnú jednotku, zúčastňujú sa obranných bojov pri Charkove, oslobodenia Kyjeva a nakoniec už ako šestnásťtisícový armádny zbor podstúpia namáhavé boje v karpatských horách pri Duklianskom priesmyku. „Zloženie vojakov v armádnom zbore bolo veľmi rôznorodé", vysvetľuje J. Vanovčan. „Od československých dôstojníkov cez Podkarpatských Rusínov, Volyňských Čechov, prebehnuvších slovenských vojakov až po Východoslovákov mobilizovaných na oslobodenom území. Pozoruhodné taktiež je, že z dvanástich cudzincov vyznamenaných titulom „Hrdina Sovietskeho zväzu" bolo šesť Čechoslovákov."

Dr. Oldřich Vaněk sa vo svojej časti sústredil na vyvracanie rozšírených mýtov o nasadení československého zboru pri Liptovskom Sv. Mikuláši. Odzneli tu zaujímavé informácie o skutočných počtoch vojakov v československých brigádach a nemeckých a sovietskych jednotkách či rôzne odhady strát československého zboru. Podrobne bola rozobraná povesť o mikulášskom liehovare a jeho údajnom súvise so stratou už dobytého mesta z 11. marca 1945. „Nemožno vylúčiť, že niektorá jednotka sa k časti uskladneného liehu skutočne dostala, podľa historických dokumentov tam boli aj po vytlačení Nemcov z mesta stále uskladnené tisícky hektolitrov", uvádza Dr. Vaněk. „Príčiny straty mesta však boli čisto vojenské – nemeckí Volksgrenadieri z 320. divízie opätovne dobyli výšiny Háj a Nicovô a hrozilo, že 1. čs. brigáda zostane v meste odrezaná. V hodnotení štábu zboru z toho kritického dňa sa taktiež uvádza, že medzi nedostatočne vycvičenými vojakmi prepukala panika a prejavoval sa nedostatok skúsených veliteľov", objasňuje historik.

Problematiky výstroje a uniforiem československých vojakov na Východe sa zhostil Roman Moravec z Klubu priateľov vojenskej histórie Slovenska. Svoj výklad demonštroval množstvom vzácnych historických fotografií a predovšetkým početnou zbierkou uniforiem a najrôznejších výstrojných súčiastok od spodného prádla po obuv, cez zimné doplnky, lodičky, baranice, rukavice, kabáty, opasky, sumky, košele, šály až po drobné predmety osobnej potreby vojakov. „U vojakov armádneho zboru možno nájsť naozaj všetko: britské a americké košele, britské battledressové uniformy, v ZSSR ušité uniformy československého vzoru z britskej látky, sovietske zimné doplnky. Od vstupu armádneho zboru na Slovensko sa táto zmes obohatila aj o uniformy predvojnovej československej, resp. slovenskej armády. Na fotografiách vidno aj najrôznejšie kombinácie uvedeného."

Záver prednášky o bojovom nasadení zborového delostreleckého pluku 5 pri Mikuláši patril Milanovi Kopeckému, autorovi viacerých kníh a publikácii o našom armádnom zbore na Východe. Delostrelectvo sa nenadarmo označuje za boha vojny a delostrelecký pluk 5 pri Liptovskom Sv. Mikuláši túto definíciu usilovne napĺňal. Mohutné húfnice kalibru 122 a 152 mm boli počas dvojmesačných bojov rozmiestnené pri Jamníku a svojimi vyše 40 kg ťažkými projektilmi podporovali vlastnú pechotu v útoku aj obrane a strpčovali život tak nemeckým vojakom v predných líniách, ako aj hlbokému tylu nemeckej obrany. „V niektorých prípadoch bola vedená účinná paľba až na hranici maximálneho dostrelu, napríklad na zásobovacie vlaky na železničnej stanici v Parížovciach či Vlaškoch. Našich delostrelcov však takmer po celé obdobie bojov obmedzoval nedostatok munície. Slovensko bolo podružným frontom, Sovieti sústredili hlavné sily na strategických smeroch Varšava - Berlín a Budapešť – Viedeň a tomu zodpovedalo aj zásobovanie," vysvetľuje M. Kopecký. Medzi časté ciele ťažkých granátov patrila kóta 729 Nicovô, mínometné batérie v Bobrovci a Ondrašovej, križovatky ciest v Mikuláši a pozície nemeckého delostrelectva v Ráztokách, Čemiciach či Demänovej.

„Prednáška mala dobrý ohlas u laickej aj odbornej verejnosti", zhrnula lektorka Múzea Janka Kráľa Mgr. Katarína Verešová. „Veríme, že pre naše múzeum to môže byť počiatkom dlhodobejšej spolupráce, pretože vojensko-historické témy vyvolávajú zaslúžený záujem."

zdroj: jv

foto: jv, MJK

Kultúrno-vzdelávacie podujatia Beseda s Alenou Stašíkovou Galvánkovou Známková tvorba venovaná udalostiam a osobnostiam mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov 130. výročie narodenia Martina Rázusa Tanec strún Pocta Zolovi Palugyayovi Veselé letné čítanie Retrotančiareň 2018 Mosty- gesharim Holokaust poraimos Srdce na dlani Al kanfej hašalom Rázusovie Vrbica Jonathans dive Noc v múzeu 2018 Veľká vojna Májové oslavy 2017 Noc múzeí a galérií 2017 Jozef Miloslav Hurban Festival múzeí Slovenska 2017 Biblia na známkach Posledná noc Jánošíkova Hakol bamachol - zevulun Retroparty Marína Hodžová Život pod osmanskou hrozbou Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Literárny pozdrav z Turca a Považia Stretnutie s osobnosťami mesta Recepty z krásnej literatúry Čas v nás Oslavy 100. výročia mikulášskych prvých májov Klavír pod arkádami Júlové koncerty v synagóge Augustové koncerty v synagóge Vernisáž výstavy Štefana Packu Cithara sanctorum - 380 rokov od jej prvého vydania Spomínanie na Soňu Kovačevičovú Uvedenie knihy Významní slovenskí právnici Hodža hovorí, počúvajme Vtáčí stromček 2016 Metamorfózy mikulášskeho námestia Nechaj sa zlapať! Pongrácovci - zemiansky rod z Liptovskej Ondrašovej a Svätého Mikuláša Z Hlbokého do Mikuláša Rázusovie Vrbica 2017 Retrotančiareň so Slovak Tango Piesne kráľa Dávida Holokaust poraimos MOSTY GESHARIM 2017 Zločin a trest Stretnutie u Rázusovcov vo Vrbici Móric August Beňovský December v Rázusovie dome Moje literárne poklady Sprievodca po cintorínoch Liptova Prezentácia bibliografie básnika Jozefa Daníka 170. výročie vyhlásenia Liptovských žiadostí Literárne ozveny Stretnutie s osobnosťami mesta Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Eduard Penkala Albert Škarvan Areál piety na Háji - 55 rokov od otvorenia V Rázusovie uličke 2016 Noc v múzeu 2016 Slečinka Uličných Dejiny sirotincov v Liptove Retotančiareň 2016 Náš pán učiteľ To je vojna! K pôvodu liptovských Kernovcov Alojz Lutonský Vtáčí stromček 2015 Október s Ľudovítom Štúrom Harminc a Mikuláš Rok Ľudovíta Štúra - ponuka prednášok Augustové koncerty v synagóge Tvorivé dielne s Esther Shilo V synagóge vystúpi folklórny súbor z Izraela Pocta obetiam V Rázusovie uličke 2015 Ponuka prednášok v synagóge Kvarteto AndreaS: Zrkadlo bolesti Noc v múzeu u Rázusovcov Jar Adely Ostrolúckej Oslavy 70. výročia konca 2. svetovej vojny 62 dní bojov o Liptovský Mikuláš 70. výročie oslobodenia mesta Mikulášski seniori sa dozvedeli viac o Jánošíkovi O horskej záchrane v ZS DDS Tvorivo vo svete hračiek Hrnčiarstvo hrou Spomienka na Júliusa Lenka Liptovský Mikuláš vo Veľkej vojne Uvedenie knihy profesora Uličného Liptovská kaviareň 2014 Spojeneckí výsadkári v roku 1944 Októbrové soirée s Dušanom Pálkom Návraty: Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Augustové koncerty v synagóge Prezentácia SNP v strednom a hornom Liptove Oslavy 70. výročia SNP Retrotančiareň 2014 Letné kino 2014 Derniéra Nicolausfilm 35-31 Rázusovie Vrbica 2014 Noc v múzeu 2014 V Rázusovie uličke 2014 Stopy Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Janko Kráľ - život a dielo v obrazoch Filmová hodinka s Nicolausfilmom Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Jánošík v regionálnej výchove Československí vojaci v boji o Liptovský Mikuláš Janko Alexy Oživená história Liptovská kaviareň 2013 Zbojníctvo na Slovensku Stretnutia s MR Apokalypsa v Karpatoch August 1968 v Liptovskom Mikuláši Otvorenie zrekonštruovanej Mikulášskej mučiarne a uvedenie publikácie Jánošík - od skutočnosti k legende Letný filmový klub Juniáles 2013 Noc v múzeu s Jánošíkom Otĺkaj sa píšťalôčka Oslavy dňa víťazstva nad fašizmom Retroklub: Výlety, výlety... Derniéra výstavy Martin Martinček Čs. vojaci v západnom odboji počas II.sv. vojny Oslavy 68. výročia oslobodenia mesta Ivan Stodola - lekár, spisovateľ, humanista z LM Oživená história - II. ročník výstavy Vernisáž výstavy Martin Martinček Vtáčí stromček 2012 Z počiatkov mikulášskeho lyžovania Inaugurácia známky Pavla Socháňa Drotári v Rázusovie dome Liptovská kaviareň 2012 Vernisáž výstavy Pavol Strauss Cenoty - záhadné jaskyne Mayov Mosty Gesharim 2012 Retroklub: Športové všeličo Celebrity s.r.o. Ľadová história - tvorivé dielne Rozprávka o hlúpej žene Koncert v synagóge Vernisáž výstavy Slávne vily Slovenska Ako sa Mikuláš stoličným mestom stal Vernisáž výstavy Ľadová história Holokaust... a čo bolo potom? Zbohom storočie Bitka pri Vavrišove Rázusovie Vrbica Pietne stretnutie Noc v múzeu 2012 1.ČSAZ a oslobodenie L. Mikuláša Najkrajšie české a slovenské detské knihy Oslavy 67. výročia víťazstva nad fašizmom Týždeň Janka Kráľa Vivat G. Tranoscius Retroklub Železnô Derniéra Z potuliek po svete Oživená história Derniéra výstavy V salóne Osobnosti LM na známkach Od Lucie do Vianoc Núdzové pristátie lietadla Podujatia pre základné školy Osobnosti mesta na známkach Mosty Gesharim 2011 Derniéra výstavy Bonbóniky Ladislav Hanus Ježko a líška Najstaršie dejiny L. Mikuláša Taký bol Lipt. sv. Mikuláš Rázusovie Vrbica Hračky od starkých Deň v múzeu Noc v múzeu 2011 Spomienka na Janka Kráľa Tajomstvá Veľkej noci Rozprávanie o knihách Liptova Rázusovie vtáčatá Ženy v dejinách mesta II. Stretnutie s Johnom Palkom Ženy v dejinách mesta Výlety s Milošom Janoškom Sprievodca po Vrbickom Cintoríne
 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.